Biển đảo Việt Nam

Phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên

Ngày đăng 21/03/2019 | 03:21 AM  | View count: 1494
Ngày 7/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công cức hành chính từ ngạch nhân...

Hà Nội: Xây dựng cổng thông tin tiếp nhận ý kiến của người dân

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:55 PM  | View count: 328
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều nhiệm vụ đang được thành phố triển khai nhằm “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng...

Hà Nội: Sẽ áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:08 PM  | View count: 315
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tạm dừng bổ nhiệm cán bộ tại nơi sắp xếp huyện, xã

Ngày đăng 20/03/2019 | 08:28 PM  | View count: 119
Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều ngày 12/3 vừa qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Hà Nội: phủ sóng trên 1000 dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 20/03/2019 | 08:26 PM  | View count: 82
Hà Nội hiện có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục hành chính được triển khai. Việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã và đang đem lại những kết quả rõ nét trên nhiều mặt, đặc...