Cán bộ công chức

Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/10/2017 | 09:56  | View count: 1611

Ngày 4/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2528/SNV-CCVC về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;

            Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

            - Tổng số: 1.432 người (trong đó: 584 Chủ tịch; 848 Phó chủ tịch xã, phường, thị trấn). Dự kiến tổ chức 16 lớp.

            - Lịch cụ thể các lớp đến năm 2018 gửi kèm theo Công văn này.

            - Các lớp tiếp theo sẽ có Thông báo cụ thể vào cuối năm 2018.

            - Địa điểm học: Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố (địa chỉ số 9 Văn Phú - Hà Đông, đằng sau Metro Hà Đông).

            - Thời gian học: 32 ngày (bao gồm cả thời gian đi thực tế, trong đó có 26 ngày học tập trung liên tục, trừ thứ Bẩy, Chủ nhật).

            Hình thức: Học tập trung liên tục (được bố trí ăn, ngủ tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố).

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, Sở Nội vụ thông báo thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng đến hết năm 2018 để Chủ tịch, Phó chủ tịch xã, phường, thị trấn đăng ký tham dự khóa học và chủ động sắp xếp, bàn giao công việc trong thời gian tham gia học tập.

            Đề nghị UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp danh sách đăng ký các lớp, khẩn trương gửi về Sở Nội vụ Hà Nội trước ngày 15/10/2017 để kịp thời gian khai giảng Khóa I (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ hộp thư: pdt_sonv@hanoi.gov.vn.

Tải lịch tổ chức khóa học và biểu mẫu đăng ký