Cán bộ công chức

Thông báo điểm sát hạch vào công chức năm 2017
Ngày đăng 28/11/2017 | 09:38  | View count: 5712

Ngày 28/11, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 3007/TB-SNV về điểm sát hạch vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định số 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017. Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 thông báo điểm sát hạch bài trắc nghiệm trên máy vi tính và bài viết.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài viết, nộp đơn phúc khảo về Thường trực Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức năm 2017 (Sở Nội vụ).

Thời gian:  Nộp đơn trước 17 giờ ngày 01/12/2017, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm:  Tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả. Đề nghị các cơ quan đơn vị thông báo tới người dự tuyển biết để thực hiện.

Tải điểm sát hạch