Cán bộ công chức

Công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức năm 2017
Ngày đăng 21/12/2017 | 05:05  | View count: 6576

Ngày 21/12/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8825/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017.

UBND Thành phố công nhận kết quả kiểm tra sát hạch, tuyển dụng vào công chức đối với 129 trường hợp gồm:

120 người là công chức cấp xã, viên chức có 5 năm kinh nghiệm, trong đó có 98 người trúng tuyển.

09 người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen, trong đó có 06 người có điểm sát hạch đủ điều kiện báo cáo Bộ Nội vụ xin thỏa thuận tiếp nhận vào công chức.

Tải kết quả kiểm tra, sát hạch