Cán bộ công chức

Đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp
Ngày đăng 30/03/2018 | 09:51  | View count: 2304

Ngày 29/3/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 635/TB-SNV về việc đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp.

Ngày 22/3/2018, Sở Nội vụ nhận được Thông báo số 1442-TB/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn do Trường Hành chính Quốc gia (ENA), Cộng hòa Pháp tổ chức trong 14 tháng (bắt đầu từ tháng 09/2019),

Khóa học cung cấp những phương pháp tiếp cận tổng quan về công tác quàn lý, cập nhật kiến thức về tổ chức hành chính, cảỉ cách và hiện đại hóa của nhà nước, chính sách công, tạo cơ hội cho học viên trực tiếp quan sát và học tập từ thực tiễn hoạt động quản lý của Cộng hòa Pháp, học viên sau khi hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ quốc tế về hành chính công do trường Trường Hành chính Quốc gia (ENA) cấp.

Khóa học cung cấp 05 chỉ tiêu dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong độ tuổi không quá 50 (tính đến tháng 5/2018), có bằng đại học chính quy, sử dụng tiếng Pháp thành thạo, sử dụng được tiếng Anh, chưa từng tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn của Đề án 165.

Toàn bộ chi phí liên quan đến khóa học do Trường Hành chính Quốc gia (ENA)  chi trả. Tiền vé máy bay khứ hồi, chi phí làm visa, sinh hoạt phí, phí bảo hiểm do Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 chi trả.

Ứng viên tham dự khóa học cần nghiên cứu kỹ nội dung khóa học, chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm:

  • Công văn cử ứng viên đăng ký tham gìa chương trình trung hạn do Đề án 165 tổ chức của cơ quan, đơn vị (kèm theo lý lịch trích ngang);
  • Bản cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ học tập; ghi rõ số điện thoại đi động, email và nơi ở hiện nay;
  • Bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C; 02 ảnh 4x6, phông nền trắng, áo sẫm màu, mặt sau có ghi rõ họ tên, đơn vị công tác;
  • Bảng điểm, bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên có dịch thuật, công chứng; Bằng tiếng Pháp B2 (nếu có).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển và gửi danh sách ứng viên tham gia khóa học về Sở Nội vụ để báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký khóa học về Ban Tổ chức Thành ủy (địa chỉ thư điện tử ptccb_btctu@hanoi.gov.vn) trước ngày 27/4/2018 để đăng ký tham dự./.

Tải nội dung thông báo