Cán bộ công chức

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức y tế từ hạng II lên hạng I
Ngày đăng 30/03/2018 | 05:44  | View count: 3541

Ngày 29/3, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 638/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức y tế và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I

Thực hiện Công văn số 1371/BYT-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế, Sở Nội vụ thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I năm 2017 do Bộ Y tế tổ chức; Đề nghị Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan thông báo kết quả thi đên viên chức, có văn bản báo cáo liên quan đên viên chức đạt kết quả thi thăng hạng, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I theo quy định.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Những thay đổi trích ngang (nếu có);

Diễn biến tiền lương, kể từ thời điểm được ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) hoặc kể từ thời điểm được tuyển dụng đến nay;

Các bản sao chứng thực:

Tất cả các quyết định liên quan (bao gồm Qúyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch, các quyêt định nâng lương);

Sổ Bảo hiểm xã hội (thời điểm chốt sổ tính đến 31/3/2018).

Sở Nội vụ gửi các cơ quan, đơn vị để thông báo đến cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Tải  Thông báo kết quả