Cán bộ công chức

Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018
Ngày đăng 21/06/2018 | 08:10  | View count: 1717

Ngày 22/6/2016 (thứ 6), UBND Thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Bôi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội.

Tham dự khóa bồi dưỡng có 87 học viên (theo danh sách kèm theo).

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã thông báo đến các đồng chí trong danh sách cử đi học tham dự khóa học đầy đủ.

Quyết định triệu tập học viên sẽ gửi trực tiếp tại lớp học.

Danh sách học viên

Giấy mời

Quyết định 2881/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Quyết định 2882/QĐ-UBND của UBND Thành phố