Cán bộ công chức

Đăng ký tham dự lớp tập huấn VBQP pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

Ngày đăng 21/10/2016 | 10:30 AM  | View count: 1076
Ngày 20/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2562/SNV-CCVC về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn VBQP pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng về bình đẳng giới năm 2016

Ngày đăng 21/10/2016 | 09:48 AM  | View count: 756
Ngày 20/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2561/SNV-CCVC về việc đăng ký lớp bồi dưỡng về bình đẳng giới năm 2016.

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2016 đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen

Ngày đăng 19/10/2016 | 05:20 PM  | View count: 5701
Ngày 19/10/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2545/SNV-CCVC về việc Đăng ký nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2016 đối với Thủ khoa...

Nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 03:15 PM  | View count: 3287
Ngày 11/10, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9086/QĐ-HĐTNN về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Thông báo ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 03:08 PM  | View count: 1662
Ngày 12/10/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2478/TB-HĐTNN về việc ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương ...

Thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Ngày đăng 12/10/2016 | 03:07 PM  | View count: 2516
Ngày 12/10/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2468/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016.

Thông báo Số báo danh, phòng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2016

Ngày đăng 07/10/2016 | 10:43 AM  | View count: 2400
Ngày 06/10/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2421/TB-HĐTNN về Danh sách thí sinh, số báo danh và sơ đồ phòng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố...

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 29/09/2016 | 04:51 PM  | View count: 2780
Ngày 29/9/2016, đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Kế hoạch số 181/KH-HĐTNN về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 07/09/2016 | 05:36 PM  | View count: 6032
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Ngày đăng 07/09/2016 | 03:06 PM  | View count: 1292
Ngày 01/9, Sở Nội vụ Hà Nôi ban hành Công văn số 2132/SNV-CCVTLT về tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.