Cán bộ công chức

Thông báo chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 10/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 12524
Ngày 10/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2805/TB-SNV về việc chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 04/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 2841
Ngày 30/10/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5821/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm...

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 09/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 1877
Ngày 02/10/2015, Hội đồng thi tuyển công chức nguồn ban hành Quyết định số 8883/QĐ-HĐTTCCN về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại...

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các trường MN, TH, THCS

Ngày đăng 01/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 8084
Ngày 29/9/2015, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Hướng dẫn số 2342/HD-SNV về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các trường MN, TH, THCS

Điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 2096
Ngày 28/9/2015, Ban Xây dựng nội dung ôn tập Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2323/BXDND-SNV về điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực...

Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 25/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 2192
Ngày 24/9/2015, Ban Xây dựng nội dung ôn tập Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2190/BXDND-SNV về nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND...

Thông báo nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015

Ngày đăng 18/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1512
Ngày 18/9, Ban Xây dựng nội dung ôn tập ban hành Thông báo số 2149/BXDND-SNV về nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên...

Lịch tổ chức thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 16/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1125
Ngày 14/9, Hội đồng thi tuyển công chức nguồn Thành phố ban hành Thông báo số 2094/TB-HĐTTCCN về lịch tổ chức thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn...

Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 14/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1529
Ngày 14/9/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2092/HD-SNV về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính năm 2015

Ngày đăng 11/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 755
Ngày 07/9/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2002/SNV-ĐTBDTD về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính năm 2015