Cán bộ công chức

Sở Nội vụ trả lời đơn kiến nghị của thí sinh

Ngày đăng 29/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 401
Ngày 28/5/2015, Sở Nội vụ Hà Nội  ban hành Công văn số 1041/SNV-ĐTBDTD về việc trả lời đơn kiến nghị của thí sinh Nguyễn Thùy Dương, thường trú tại 36, ngõ 46 phố Trần Nhật Duật, phường Bồ...

Thông báo kết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 25/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 362
Ngày 25/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015   ban hành hành Thông báo số 990/TB-HĐTT về việc thông báo k ết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng...

Phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 22/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 784
Ngày 21/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nọi ban hành Quyết định số 4144/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính...

Phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 22/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 654
Ngày 21/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nọi ban hành Quyết định số 4144/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính...

Thông báo thời gian, địa điểm Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 19/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 388
Ngày 18/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Giấy mời số 66/GM-HĐTT về việc Dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Ngày đăng 18/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 409
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức ban hành Thông báo số 922/TB-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 17/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1887
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghiệp vụ chuyên ngành để thí sinh tham...

Phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 15/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 696
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3639/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 12/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 454
Ngày 06/5/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013

Ngày đăng 12/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1295
Ngày 12/5/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 886/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013