Cán bộ công chức

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 09/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 1937
Ngày 02/10/2015, Hội đồng thi tuyển công chức nguồn ban hành Quyết định số 8883/QĐ-HĐTTCCN về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại...

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các trường MN, TH, THCS

Ngày đăng 01/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 8246
Ngày 29/9/2015, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Hướng dẫn số 2342/HD-SNV về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các trường MN, TH, THCS

Điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 2160
Ngày 28/9/2015, Ban Xây dựng nội dung ôn tập Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2323/BXDND-SNV về điều chỉnh nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực...

Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 25/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 2274
Ngày 24/9/2015, Ban Xây dựng nội dung ôn tập Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2190/BXDND-SNV về nội dung ôn tập xét tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc UBND...

Thông báo nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015

Ngày đăng 18/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1683
Ngày 18/9, Ban Xây dựng nội dung ôn tập ban hành Thông báo số 2149/BXDND-SNV về nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên...

Lịch tổ chức thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 16/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1167
Ngày 14/9, Hội đồng thi tuyển công chức nguồn Thành phố ban hành Thông báo số 2094/TB-HĐTTCCN về lịch tổ chức thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn...

Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 14/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1625
Ngày 14/9/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2092/HD-SNV về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính năm 2015

Ngày đăng 11/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 821
Ngày 07/9/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2002/SNV-ĐTBDTD về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính năm 2015

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân lực đợt 3 để cử đi Bắc Kinh, Trung Quốc đào tạo nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày đăng 08/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 883
     Để tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên tham gia tuyển dụng nhân lực đợt 3 để cử đi Bắc Kinh, Trung Quốc đào tạo nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông. Công...

Năm 2015 thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng giáo viên

Ngày đăng 28/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 1291
Căn cứ kết quả rà soát chỉ tiêu biên chế và nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục của UBND quận, huyện, thị xã, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND   n gày 23/7/2015  ...