Cán bộ công chức

Triệu tập học viên công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 02/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 1719
Ngày 01/12/2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 3089/TB-SNV về việc triệu tập học viên  công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014

Thông báo số 3034/TB-SNV

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 307
Thông báo triệu tập cán bộ công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014 do Bộ Nội vụ tổ chức.

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2015-2016

Ngày đăng 11/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 416
Ngày 06/11/2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2896/SNV-ĐTBDTD về Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2015-2016

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015

Ngày đăng 03/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 580
Ngày 31/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2822/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 28/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 412
Ngày 27/10, UBDN thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5542/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2014

Đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014

Ngày đăng 24/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 643
Ngày 24/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2750/TB-SNV về đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014.

Thông báo kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014.

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1022
Ngày 13/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2643/TB-SNV về kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014.

Thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 16/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 310
Ngày 15/10/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2667/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức...

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014

Ngày đăng 09/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 517
Ngày 07/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2588/SNV-VTLT về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014.

Thông báo số 2433/SNV-ĐTBDTD ngày 22/9/2014 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 290
Thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2014 (đợt 2)