Cán bộ công chức

Thông báo chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 494
Ngày 21/4, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 735 vể việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 762
Ngày 21/4/2015, Hội đồng thi tuyển công chức   năm 2015 ban hành văn bản số 723/LT-HĐTD về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2015

Ngày đăng 21/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 573
Ngày 16/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo số 680/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công...

Nội dung ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2015

Ngày đăng 13/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 627
Ngày 10/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Quyết định số 2233/QĐ-HĐKTST về việc phê duyệt nội dung ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức năm 2015

Ngày đăng 11/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 552
Ngày 10/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Kế hoạch số 656/KH-HĐKTSH về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng...

Thông báo danh sách thí sinh ĐK dự thi công chức năm 2015, sau khi HĐTT kiểm tra sửa chữa

Ngày đăng 06/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1382
Ngày 06/4/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 625/TB-HĐTT về việc thông báo danh sách thí sinh ĐK dự thi công chức năm 2015, sau khi HĐTT kiểm tra sửa chữa

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Ngày đăng 31/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 710
Ngày 30/3/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành văn bản số 570/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Ngày đăng 31/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 771
Ngày 26/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 541/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 30/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1071
Ngày 30/3, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 568/TB-HĐTNN về điểm thi nâng ngạch công chức năm 2014

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, số phòng thi và sơ đồ phòng thi của kỳ thi nâng ngạch công chức TP năm 2014

Ngày đăng 24/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 600
Ngày 24/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 519/TB-HĐTNN về danh sách thí sinh, số báo danh, số phòng thi và sơ đồ phòng thi của kỳ thi nâng ngạch...