Cán bộ công chức

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Ngày đăng 31/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 767
Ngày 30/3/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành văn bản số 570/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Ngày đăng 31/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 823
Ngày 26/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 541/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 30/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1116
Ngày 30/3, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 568/TB-HĐTNN về điểm thi nâng ngạch công chức năm 2014

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, số phòng thi và sơ đồ phòng thi của kỳ thi nâng ngạch công chức TP năm 2014

Ngày đăng 24/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 650
Ngày 24/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 519/TB-HĐTNN về danh sách thí sinh, số báo danh, số phòng thi và sơ đồ phòng thi của kỳ thi nâng ngạch...

Đính chính ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành ngạch chuyên viên, thi nâng ngạch công chức năm 2015

Ngày đăng 23/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1727
Ngày 23/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 508/HĐTNN-SNV về việc đính chính ngân hàng cẩu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành ngạch chuyên viên, thi nâng...

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người được đào tạo thí điểm công chức nguồn khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013, đã trúng tuyển vào công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 18/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1107
Ngày 18/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 463/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người được đào tạo thí điểm công chức nguồn khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013, đã...

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết

Ngày đăng 16/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 582
Ngày 16/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 452/TB-HĐTT về kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải...

Công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn thi nâng ngạch công chức

Ngày đăng 10/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 3980
Ngày 10/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành công văn số 404/HĐTNN-SNV về việc công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn thi nâng ngạch công chức

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 611
Ngày 02/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành văn bản số 353/TB-HĐTD về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Quy định thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2014 đối với các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính.

Ngày đăng 09/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 610
Ngày 30/01/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2014 đối với các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy...