Cán bộ công chức

Đính chính ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành ngạch chuyên viên, thi nâng ngạch công chức năm 2015

Ngày đăng 23/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1613
Ngày 23/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 508/HĐTNN-SNV về việc đính chính ngân hàng cẩu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành ngạch chuyên viên, thi nâng...

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người được đào tạo thí điểm công chức nguồn khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013, đã trúng tuyển vào công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 18/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1057
Ngày 18/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 463/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người được đào tạo thí điểm công chức nguồn khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013, đã...

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết

Ngày đăng 16/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 525
Ngày 16/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 452/TB-HĐTT về kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải...

Công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn thi nâng ngạch công chức

Ngày đăng 10/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 3446
Ngày 10/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành công văn số 404/HĐTNN-SNV về việc công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn thi nâng ngạch công chức

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 560
Ngày 02/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành văn bản số 353/TB-HĐTD về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Quy định thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2014 đối với các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính.

Ngày đăng 09/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 562
Ngày 30/01/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2014 đối với các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy...

Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 05/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 580
Ngày 04/02/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 250/TB-HĐTNN về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 05/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 514
Ngày 04/02/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 250/TB-HĐTNN về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Hướng dẫn tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức

Ngày đăng 04/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 754
Ngày 04/02/2015, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Hướng dẫn số 239/HD-SNV-ĐTBDTD   về việc tiếp nhận   không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển...

Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014

Ngày đăng 03/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 613
Ngày 15/01/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán...