Cán bộ công chức

Thông báo điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 17/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 488
Ngày 17/9/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2402/TB-HĐTT về điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức...

Hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 581
Ngày 16/9/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2386/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2014.

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Ngày đăng 15/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 814
Ngày 12/9/2014,Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành Công văn số 2367/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi .

Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chức cấp xã sau tuyển dụng của thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 03/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 541
Ngày 03/9/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2247/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chức cấp xã sau tuyển dụng của thành phố Hà Nội năm 2014

Tính điểm cho thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014

Ngày đăng 03/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 428
Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành công văn số 2227/SNV-ĐTBDTD về việc tính điểm cho thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014

Phân công học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2014 đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 751
Ngày 28/8/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4485/QĐ-UBND về việc phân công học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2014   đi thực tập tại các xã, phường, thị...

Thông báo phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 28/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 400
Thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 28/04/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan nhà nước, UBND quận,...

Công nhận kết quả bổ sung điểm bài thi các môn trắc nghiệm trên máy tính đối với thí sinh có đơn đề nghị và điểm chấm lại bằng hình thức chấm thi viết bài thi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Giải phóng mặt bằng trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 25/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 402
Ngày 25/8/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ban hành Quyết định số 5201/QĐ-HĐTT về việc C ông nhận kết quả bổ sung điểm bài thi các môn trắc nghiệm trên máy tính đối với thí sinh có đơn...

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính trong thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 25/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 436
Ngày 25/8, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 2176/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính trong thi tuyển công chức năm 2014.