Cán bộ công chức

Đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014

Ngày đăng 24/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 768
Ngày 24/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2750/TB-SNV về đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014.

Thông báo kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014.

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1137
Ngày 13/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2643/TB-SNV về kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014.

Thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 16/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 426
Ngày 15/10/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2667/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức...

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014

Ngày đăng 09/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 675
Ngày 07/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2588/SNV-VTLT về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014.

Thông báo số 2433/SNV-ĐTBDTD ngày 22/9/2014 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 411
Thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2014 (đợt 2)

Xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy đối với thí sinh kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 877
Ngày 18/8/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6543/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy đối với thí sinh

Thông báo điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 17/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 510
Ngày 17/9/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2402/TB-HĐTT về điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức...

Hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 601
Ngày 16/9/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2386/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2014.

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Ngày đăng 15/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 936
Ngày 12/9/2014,Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành Công văn số 2367/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi .