Cán bộ công chức

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 03/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 336
Ngày 03/6/2014, UBND Thành phố ban hành quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban   hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non,...

Hướng dẫn xác định điều kiện về ngành, chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 28/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 332
Ngày 28/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1253/SNV-ĐTBDTD về việc xác định điều kiện về ngành, chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức năm 2014

Bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 27/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 289
Ngày 08/5/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội năm 2014

Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 09/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 327
Ngày 9/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1106/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 333
Ngày 05/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1053/HD-SNV về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2014

Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan nhà nước, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 28/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 370
Ngày 28/4/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức   làm việc tại sở, cơ quan nhà nước, UBND các quận, huyện,...

Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 22/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 384
Ngày 21/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 939/SNV-ĐTBDTD về việc hướng dẫn tổ chức chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã.

Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 08/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 300
Ngày 08/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 797/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức    thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 01/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 295
Ngày 01/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 735/SNV-ĐTBDTD về việc hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm...

Hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 25/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 806
Ngày 24/3/2014, Sở Nội vụ   Hà Nội ban hành Công văn số 648/SNV-ĐTBDTD về việc hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã   thay thế công văn số 609/SNV-ĐTBDTD ngày...