Cán bộ công chức

Thông báo về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 09/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 374
Ngày 16/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1797/TB-HĐTT về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không...

Điều chỉnh nội dung ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014 (lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giải phóng mặt bằng)

Ngày đăng 08/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 386
Ngày 08/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014 ban hành Quyết định số 3020/QĐ-HĐTD về việc điều chỉnh nội dung ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành...

Quyết định điều chỉnh nội dung ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Ngày đăng 07/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 401
Ngày 24/6/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2730/QĐ-HĐTD về việc điều chỉnh nội dung ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Hướng dẫn một số nội dung ôn tập môn Tiếng Anh

Ngày đăng 01/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 449
Từ ngày 26/6/2014 đến ngày 29/6/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014 đã tổ chức 07 ca hướng dẫn ôn tập các môn: Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và phương...

Thông báo lịch tổ chức ôn tập cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2014 chuyên ngành Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 368
Ngày 01/7/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1638/TB-SNV về việc tổ chức ôn tập cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2014 chuyên ngành Nội vụ

Thay đổi giờ ôn tập môn chuyên ngành đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các phòng, đội thuộc Chi cục Quản lý thị trường

Ngày đăng 26/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 425
Ngày 30/6, Sở Công thương Hà Nội ban hành Thông báo số 2746/TB-SCT về việc thay đổi giờ ôn tập thi công chức năm 2014, nhóm chuyên ngành 2 đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các phòng, đội thuộc...

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng công chức hành chính thành phố năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 485
Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 28/ 04/ 2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã...

Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 467
Ngày 19/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2586/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2014.

Quyết định phê duyệt số lượng nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 373
Ngày 24/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2729/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt số lượng nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn thí sinh dự sát hạch tiếp nhận không qua thi, trong kỳ tuyển dụng công chức Năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 423
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số   13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết...