Cán bộ công chức

Kết quả tuyển dụng viên chức diện xét tuyển đặc cách vào các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Ngày đăng 21/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 659
Ngày 20/8/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4349/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức diện xét tuyển đặc cách vào các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ...

Thông báo điểm thi viết Ngoại ngữ trong thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 12/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 465
Ngày 12/8, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 2056/TB-SNV về việc thông báo kết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung trong kỳ thi tuyển công...

Thông báo kết quả xét chọn Đợt 1 và chiêu sinh Đợt 2 đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Năm 2014

Ngày đăng 05/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 799
Ngày 05/8/2014, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội   ban hành Thông báo số 2010/TB-SNV về kết quả xét chọn Đợt 1 và chiêu sinh Đợt 2 đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn...

Ban hành Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 04/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 455
Ngày 29/7/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4048/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính.

Hướng dẫn lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể; CBCCVC; CBCC cấp xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 04/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 496
Ngày 31/7/2014, Thành ủy – UBND Thành phố - Ban Tổ chức – Sở Nội vụ có văn bản số 1974 HD/BTC-SNV về hướng dẫn lập lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận...

Công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính (cập nhật ngày 30/7/2014)

Ngày đăng 28/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 542
Ngày 28/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 1921/TB-HĐTT về việc công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 28/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 500
Ngày 25/7, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1917/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 25/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 522
Ngày 25/7, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 ban hành Công văn số 1904/TB-HĐTD về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014

Thông báo đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014

Ngày đăng 22/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 924
Ngày 21/7/2014, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1851/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014

Thông báo chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Năm 2014

Ngày đăng 16/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 569
Thực hiện Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn Năm 2014 (gọi tắt là...