Cán bộ công chức

Hướng dẫn lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể; CBCCVC; CBCC cấp xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 04/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 454
Ngày 31/7/2014, Thành ủy – UBND Thành phố - Ban Tổ chức – Sở Nội vụ có văn bản số 1974 HD/BTC-SNV về hướng dẫn lập lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận...

Công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính (cập nhật ngày 30/7/2014)

Ngày đăng 28/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 498
Ngày 28/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 1921/TB-HĐTT về việc công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 28/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 461
Ngày 25/7, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1917/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 25/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 473
Ngày 25/7, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 ban hành Công văn số 1904/TB-HĐTD về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014

Thông báo đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014

Ngày đăng 22/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 846
Ngày 21/7/2014, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1851/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014

Thông báo chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Năm 2014

Ngày đăng 16/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 525
Thực hiện Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn Năm 2014 (gọi tắt là...

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2014

Ngày đăng 15/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 461
Ngày 15/7, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo số 1788/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức...

Thông báo Kế hoạch dự thi nâng ngạch lên ngạch Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính năm 2013

Ngày đăng 14/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 409
Bộ Nội vụ có Thông báo số 04/TB-HĐTNN ngày 27/6/2014, trong đó thông báo một số nội dung về việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính, cụ thể như sau:

Thông báo về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 09/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 416
Ngày 16/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1797/TB-HĐTT về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không...

Điều chỉnh nội dung ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014 (lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giải phóng mặt bằng)

Ngày đăng 08/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 433
Ngày 08/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014 ban hành Quyết định số 3020/QĐ-HĐTD về việc điều chỉnh nội dung ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển công chức hành...