Cán bộ công chức

Thông báo chiêu sinh lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức năm 2014 – 2015

Ngày đăng 20/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 586
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 971-TB/BTCTU về việc chiêu sinh sinh lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức năm 2014 – 2015...

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 19/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 394
Ngày 19/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1501/TB-HĐTD về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi...

Công văn số 1471/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2014.

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 385
Ngày 13/6/2014 các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2014. Để việc tuyển dụng công chức năm 2014 đúng quy định, tránh...

Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 405
Ngày 04/6/2014, Liên sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1347/HD-LS:NV-GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm...

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 499
Ngày 26/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-SNV về việc hướng dẫn xây dựng nội dung thi mễn chuyấn ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Quyết định cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 352
Ngày 30/5/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Đợt tháng 5 năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 372
Ngày 14/5, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo só 1138/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Đợt tháng 5 năm 2014 ...

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 03/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 414
Ngày 03/6/2014, UBND Thành phố ban hành quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban   hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non,...

Hướng dẫn xác định điều kiện về ngành, chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 28/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 420
Ngày 28/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1253/SNV-ĐTBDTD về việc xác định điều kiện về ngành, chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức năm 2014

Bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 27/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 362
Ngày 08/5/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội năm 2014