Cán bộ công chức

Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Ngày đăng 25/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 288
Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 17/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 509
Ngày 17/3/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 550/SNV-ĐTBDTD về việc công khai hệ thống ngân hàng câu   hỏi thi tuyển công chức cấp xã năm 2013.

Quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 28/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 297
Ngày 28/02/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công...

Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 310
Ngày 21/02/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản 360/TB-SNV về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Quy định về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 287
Ngày 19/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị...

Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 24/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 312
Ngày 23/01/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 303/QĐ-SNV về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013.

Hướng dẫn bổ sung thời gian điều chuyển nguyện vọng thi tuyển đối với người đăng ký vào chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi

Ngày đăng 17/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 270
Phúc đáp Công văn số 03/HĐTD ngày 15/01/2014 của UBND quận Ba Đình về việc đề nghị xác định thời điểm tiếp nhận đơn chuyển nguyện vọng sang chỉ tiêu khác của thí sinh dự tuyển đối với chỉ tiêu...

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 365
Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 122/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014.

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 474
Ngày 10/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 83/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm...

Thông báo triệu tập học viên Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 - 2014 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 577
Lịch tập trung, Khai giảng, thời gian bắt đầu học Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 -   2014 của thành phố Hà Nội