Cán bộ công chức

Quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 28/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 346
Ngày 28/02/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công...

Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 368
Ngày 21/02/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản 360/TB-SNV về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Quy định về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 334
Ngày 19/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị...

Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 24/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 428
Ngày 23/01/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 303/QĐ-SNV về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013.

Hướng dẫn bổ sung thời gian điều chuyển nguyện vọng thi tuyển đối với người đăng ký vào chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi

Ngày đăng 17/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 308
Phúc đáp Công văn số 03/HĐTD ngày 15/01/2014 của UBND quận Ba Đình về việc đề nghị xác định thời điểm tiếp nhận đơn chuyển nguyện vọng sang chỉ tiêu khác của thí sinh dự tuyển đối với chỉ tiêu...

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 413
Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 122/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014.

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 641
Ngày 10/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 83/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm...

Thông báo triệu tập học viên Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 - 2014 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 616
Lịch tập trung, Khai giảng, thời gian bắt đầu học Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 -   2014 của thành phố Hà Nội

Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 – 2014 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 428
Ngày 09/01/2014, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách học   viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 –...

Phê duyệt kế quả thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 31/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 389
Ngày 31/12/2013, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8015/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế quả thi tuyển công chức năm 2013