Cán bộ công chức

Công văn số 1471/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2014.

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 426
Ngày 13/6/2014 các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2014. Để việc tuyển dụng công chức năm 2014 đúng quy định, tránh...

Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 447
Ngày 04/6/2014, Liên sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1347/HD-LS:NV-GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm...

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 598
Ngày 26/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-SNV về việc hướng dẫn xây dựng nội dung thi mễn chuyấn ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Quyết định cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 387
Ngày 30/5/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Đợt tháng 5 năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 407
Ngày 14/5, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo só 1138/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Đợt tháng 5 năm 2014 ...

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 03/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 456
Ngày 03/6/2014, UBND Thành phố ban hành quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban   hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non,...

Hướng dẫn xác định điều kiện về ngành, chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 28/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 482
Ngày 28/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1253/SNV-ĐTBDTD về việc xác định điều kiện về ngành, chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức năm 2014

Bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 27/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 412
Ngày 08/5/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội năm 2014

Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 09/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 786
Ngày 9/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1106/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 05/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 469
Ngày 05/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1053/HD-SNV về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2014