Cán bộ công chức

CV số 2626/SNV-ĐTBDTD của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 295
V/v hoàn thiện hồ sơ và đăng ký số lượng, danh sách cử CBCC dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp năm 2013

Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức kiểm tra sát hạch thí sinh tuyển đặc cách vào công chức

Ngày đăng 06/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 361
Ngày 05/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2512/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch thí sinh tuyển đặc cách vào công chức

Thông báo thi nâng ngạch Bảo tàng viên, Thư viện viên lên ngạch Bảo tàng viên chính, Thư viện viên chính năm 2011

Ngày đăng 31/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 457
Ngày 31/10/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2464/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo thi nâng ngạch Bảo tàng viên, Thư viện viên lên ngạch Bảo tàng viên chính, Thư viện viên chính năm 2011

Thông báo SBD, phòng thi viết kiến thức chung và chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 30/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 311
Ngày 30/10/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2450/TB-HĐTD về việc t hông báo SBD, phòng thi viết kiến thức chung và chuyên ngành trong thi tuyển công chức...

Thông báo điểm thi các môn ngoại ngữ, tin học và chuyên ngành trong tuyển dụng công chức năm 2013

Ngày đăng 29/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 310
Ngày 28/10, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2434/HĐTD-ĐTBDTD về việc Thông báo điểm thi các môn ngoại ngữ, tin học và chuyên ngành trong tuyển dụng công chức...

Thông báo kết quả phúc khảo và kiến nghị bài thi các môn ngoại ngữ và trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 28/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 282
Ngày 28/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2423/HĐTD về việc Thông báo kết quả phúc khảo và kiến nghị bài thi các môn ngoại ngữ và trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo chiêu sinh công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 – 2014

Ngày đăng 16/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 343
Ngày 16/10, Sở Nội vụ Hà   Nội ban hành Thông báo số 2311/TB-SNV về việc chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội bổ sung giai đoạn...

Thông báo kết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung kỳ thi tuyển công chức năm 2013.

Ngày đăng 15/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 298
Ngày 14/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 banhành Thông báo số 2296/TB-HĐTD về kết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung kỳ thi tuyển công chức năm 2013.

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2014-2015

Ngày đăng 10/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 277
Sở Nội vụ nhận được văn bản số 08/TB-ĐTVNN ngày 23/9/2013 của Cục Đào tạo với nước ngoài- Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam...

Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương pháp thi trực tuyến trên máy tính

Ngày đăng 09/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 318
Ngày 09/10/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 6100/QĐ-UBND về việc Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội   năm 2013 bằng phương pháp thi trực tuyến trên máy tính ...