Cán bộ công chức

Quyết định phê duyệt số lượng nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 469
Ngày 24/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2729/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt số lượng nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn thí sinh dự sát hạch tiếp nhận không qua thi, trong kỳ tuyển dụng công chức Năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 504
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số   13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết...

Thông báo chiêu sinh lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức năm 2014 – 2015

Ngày đăng 20/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 690
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 971-TB/BTCTU về việc chiêu sinh sinh lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức năm 2014 – 2015...

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 19/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 495
Ngày 19/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1501/TB-HĐTD về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi...

Công văn số 1471/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2014.

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 476
Ngày 13/6/2014 các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2014. Để việc tuyển dụng công chức năm 2014 đúng quy định, tránh...

Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 504
Ngày 04/6/2014, Liên sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1347/HD-LS:NV-GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm...

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 665
Ngày 26/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-SNV về việc hướng dẫn xây dựng nội dung thi mễn chuyấn ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Quyết định cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 428
Ngày 30/5/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Đợt tháng 5 năm 2014

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 454
Ngày 14/5, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo só 1138/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Đợt tháng 5 năm 2014 ...

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 03/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 502
Ngày 03/6/2014, UBND Thành phố ban hành quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban   hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non,...