Cán bộ công chức

Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan nhà nước, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 28/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 486
Ngày 28/4/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức   làm việc tại sở, cơ quan nhà nước, UBND các quận, huyện,...

Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 22/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 516
Ngày 21/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 939/SNV-ĐTBDTD về việc hướng dẫn tổ chức chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã.

Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 08/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 547
Ngày 08/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 797/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức    thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 01/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 387
Ngày 01/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 735/SNV-ĐTBDTD về việc hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm...

Hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 25/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 3706
Ngày 24/3/2014, Sở Nội vụ   Hà Nội ban hành Công văn số 648/SNV-ĐTBDTD về việc hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã   thay thế công văn số 609/SNV-ĐTBDTD ngày...

Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Ngày đăng 25/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 412
Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 17/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 911
Ngày 17/3/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 550/SNV-ĐTBDTD về việc công khai hệ thống ngân hàng câu   hỏi thi tuyển công chức cấp xã năm 2013.

Quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 28/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 421
Ngày 28/02/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công...

Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Ngày đăng 21/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 463
Ngày 21/02/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản 360/TB-SNV về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Quy định về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 425
Ngày 19/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị...