Cán bộ công chức

Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 24/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 548
Ngày 23/01/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 303/QĐ-SNV về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013.

Hướng dẫn bổ sung thời gian điều chuyển nguyện vọng thi tuyển đối với người đăng ký vào chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi

Ngày đăng 17/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 396
Phúc đáp Công văn số 03/HĐTD ngày 15/01/2014 của UBND quận Ba Đình về việc đề nghị xác định thời điểm tiếp nhận đơn chuyển nguyện vọng sang chỉ tiêu khác của thí sinh dự tuyển đối với chỉ tiêu...

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 513
Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 122/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014.

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 852
Ngày 10/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 83/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm...

Thông báo triệu tập học viên Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 - 2014 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 692
Lịch tập trung, Khai giảng, thời gian bắt đầu học Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 -   2014 của thành phố Hà Nội

Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 – 2014 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 510
Ngày 09/01/2014, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách học   viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 –...

Phê duyệt kế quả thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 31/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 484
Ngày 31/12/2013, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8015/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế quả thi tuyển công chức năm 2013

Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 17/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 420
Ngày 16/12/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013 ban hành văn bản số 2961/HĐTD-SNV về việc thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn viết kiến thức chung và viết chuyên...

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2013

Ngày đăng 09/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 402
Ngày 09/12, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2888/SNV-VP về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2013

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 09/12/2013 | 12:00 AM  | View count: 687
Ngày 26/11/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số   7153/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013