Cán bộ công chức

Thông báo SBD, phòng thi viết kiến thức chung và chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 30/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 390
Ngày 30/10/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2450/TB-HĐTD về việc t hông báo SBD, phòng thi viết kiến thức chung và chuyên ngành trong thi tuyển công chức...

Thông báo điểm thi các môn ngoại ngữ, tin học và chuyên ngành trong tuyển dụng công chức năm 2013

Ngày đăng 29/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 389
Ngày 28/10, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2434/HĐTD-ĐTBDTD về việc Thông báo điểm thi các môn ngoại ngữ, tin học và chuyên ngành trong tuyển dụng công chức...

Thông báo kết quả phúc khảo và kiến nghị bài thi các môn ngoại ngữ và trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 28/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 364
Ngày 28/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2423/HĐTD về việc Thông báo kết quả phúc khảo và kiến nghị bài thi các môn ngoại ngữ và trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo chiêu sinh công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 – 2014

Ngày đăng 16/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 434
Ngày 16/10, Sở Nội vụ Hà   Nội ban hành Thông báo số 2311/TB-SNV về việc chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội bổ sung giai đoạn...

Thông báo kết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung kỳ thi tuyển công chức năm 2013.

Ngày đăng 15/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 374
Ngày 14/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 banhành Thông báo số 2296/TB-HĐTD về kết quả chấm thi viết môn ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung kỳ thi tuyển công chức năm 2013.

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2014-2015

Ngày đăng 10/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 347
Sở Nội vụ nhận được văn bản số 08/TB-ĐTVNN ngày 23/9/2013 của Cục Đào tạo với nước ngoài- Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam...

Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương pháp thi trực tuyến trên máy tính

Ngày đăng 09/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 394
Ngày 09/10/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 6100/QĐ-UBND về việc Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội   năm 2013 bằng phương pháp thi trực tuyến trên máy tính ...

Thông báo phòng thi, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 08/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 370
Tiếp theo công văn số 2167/TB-HĐTD ngày 01/10/2013 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc thông báo thời gian, số báo danh, ca thi 3 môn trắc nghiệm trên máy tính trong thi tuyển công chức năm...

Công khai Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013 (Phần 1)

Ngày đăng 07/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 771
Ngày 07/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2210/HĐTD-SNV về   việc công khai Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013.

Công khai Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013 (Phần 2)

Ngày đăng 07/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 1234
Ngày 07/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2210/HĐTD-SNV về   việc công khai Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013.