Cán bộ công chức

Công khai Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013 (Phần 2)

Ngày đăng 07/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 965
Ngày 07/10, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành văn bản số 2210/HĐTD-SNV về   việc công khai Ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức Thành phố năm 2013.

Giấy mời dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 07/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 347
Ngày 07/10, Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành Giấy mời số 141/GM-HĐTD về việc dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013

Giấy báo dự thi dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày đăng 02/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 323
Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức của Thành phố năm 2013 và Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội phê...

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 02/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 344
Ngày 01/10, Hội đồng tuyển dụng Thành phố ban hành văn bản số 2167/TB-HĐTD về việc Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013 .

Quy định mã nhóm chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức năm 2013

Ngày đăng 01/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 338
Ngày 30/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành Thông báo Quy định mã nhóm chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức năm 2013.

Công văn số 2140/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố năm2013

Ngày đăng 27/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 339
Thông báo danh sách thí sinh đủ ĐK thi công chức năm 2013

Công văn số 2141/HD-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013

Ngày đăng 27/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 318
Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 hướng dẫn tổ chức tuyển dụng công chức năm 2013

Tổ chức chấm phúc khảo bài viết thực hành tuyển viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 27/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 449
Ngày 27/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2146/SMV-ĐTBDTD về việc tổ chức chấm phúc khảo bài viết thực hành tuyển viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã Năm 2013

Thông báo tuyển dụng nhân lực để đi đào tạo điều hành, lái tàu đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng 13/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 508
Ngày 10/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1966/SNV-QLSN về việc tuyển dụng nhân lực để đi đào tạo điều hành, lái tàu đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Công nhận kết quả kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2013

Ngày đăng 12/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 312
Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5488/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2013