Cán bộ công chức

Thông báo tuyển dụng nhân lực để đi đào tạo điều hành, lái tàu đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng 13/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 431
Ngày 10/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1966/SNV-QLSN về việc tuyển dụng nhân lực để đi đào tạo điều hành, lái tàu đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Công nhận kết quả kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2013

Ngày đăng 12/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 276
Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5488/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2013

Ban Quản lý đường sắt đô thị tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 11/09/2013 | 12:00 AM  | View count: 314
Ngày 05/9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị ban hành Thông báo số 157/TB-ĐSĐT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội năm 2013

Công văn số 1884/SNV-ĐTBDTD ngày 30/8/2013 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã Năm 2013

Ngày đăng 31/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 295
Căn cứ Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung...

Thông báo những thí sinh không đủ điều kiện thi và những chỉ tiêu thi đã hết kỳ tuyển dụng công chức năm 2013

Ngày đăng 28/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 307
  Ngày 28/8, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 ban hành Thông báo số 1840/TB-HĐTD về việc thông báo những thí sinh không đủ điều kiện thi và những chỉ tiêu thi đã hết.

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tuyển công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội Năm 2013

Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 295
Ngày 27/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1834/TB-HĐKTSH về kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tuyển công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội Năm 2013

Hướng dẫn tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 23/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 484
Ngày 23/8, Sở Nôi vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1818/SNV-ĐTBD về việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng viên chức.

Thông báo điểm thi nâng ngạch của cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011 - 2012

Ngày đăng 22/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 308
Ngày 22/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1807/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo điểm thi nâng ngạch của cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính...

Thông báo ôn tập môn chuyên ngành dành cho thí sinh dự tuyển vào Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 16/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 300
Ngày 14/8, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch ban hành Thông báo số 48/TB-SVHTTDL Về việc ôn tập môn thi chuyên ngành cho các thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2013 vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Danh sách 123 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 377
Danh sách 123 Thủ khoa xuất sắc xem chi tiết văn bản kèm theo