Cán bộ công chức

Công văn số 1754/SNV-ĐTBD ngày 24/11/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức điều tra khảo sát thực trạng Đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

Ngày đăng 25/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 414
Để có thông tin số liệu xây dựng báo cáo UBND Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, làm cơ sở xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công...

Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính năm 2010

Ngày đăng 16/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 369
Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức làm công tác Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường...

Hướng dẫn thu nhận hồ sơ và lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 11/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 433
Thực hiện Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các quận, huyện, thị xã thuộc...

Hướng dẫn số 1607/HD-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 03/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 396
Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và công chức làm thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc thành phố hà nội...

Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 400
Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc thành phố Hà Nội năm...

Thông báo tuyển dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Năm 2010

Ngày đăng 13/08/2010 | 12:00 AM  | View count: 421
Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao; Căn cứ Quyết...

Công văn số 1013/SNV-ĐTBD ngày 28/7/2010 về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2010

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 401
             Thực hiện Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 cuẩ UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 27/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 411
Chỉ tiêu tuyển dụng: 1. Đối với viên chức ngạch giáo viên: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng   là 1219 người, trong đó Ngạch giáo viên THCS: 547 chỉ tiêu Ngạch...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức, hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 20/04/2010 | 12:00 AM  | View count: 471
Sở Nội vụ phối hợp với một số Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chuyên môn để tổ chức ôn tập, cách thức làm bài các phần th i hành chính, Tin học, ngoại ngữ đối với thí...