Cán bộ công chức

Hướng dẫn số 1607/HD-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 03/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 486
Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và công chức làm thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc thành phố hà nội...

Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 505
Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc thành phố Hà Nội năm...

Thông báo tuyển dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Năm 2010

Ngày đăng 13/08/2010 | 12:00 AM  | View count: 533
Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao; Căn cứ Quyết...

Công văn số 1013/SNV-ĐTBD ngày 28/7/2010 về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2010

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 501
             Thực hiện Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 cuẩ UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 27/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 509
Chỉ tiêu tuyển dụng: 1. Đối với viên chức ngạch giáo viên: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng   là 1219 người, trong đó Ngạch giáo viên THCS: 547 chỉ tiêu Ngạch...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức, hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 20/04/2010 | 12:00 AM  | View count: 574
Sở Nội vụ phối hợp với một số Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chuyên môn để tổ chức ôn tập, cách thức làm bài các phần th i hành chính, Tin học, ngoại ngữ đối với thí...

Thông báo số 347/HD-SNV ngày 29/3/2010

Ngày đăng 30/03/2010 | 12:00 AM  | View count: 735
Hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2010

Công văn số 160/SNV-ĐTBD&QLCBCC về việc đăng ký tuyển dụng mới công chức, viên chức năm 2010

Ngày đăng 24/02/2010 | 12:00 AM  | View count: 713
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành; quy định của UBND Thành phố về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán...