văn bản cchc

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2018 | 16:44 PM  | View count: 2265
Ngày 28/12/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8956/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước (CCHC) năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã

Ngày đăng 07/12/2017 | 05:31 PM  | View count: 3234
Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3077/SNV-CCHC về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 18/10/2017 | 03:00 AM  | View count: 1981
Ngày 18/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2631/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở

Ngày đăng 18/10/2017 | 03:30 AM  | View count: 1630
Ngày 18/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2632/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở.

Xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:58 AM  | View count: 546
Ngày 28/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2478/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã.

Xin ý kiến về Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/08/2017 | 08:52 AM  | View count: 543
Ngày 01/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8033/VPCP-KSTT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...

Góp ý dự thảo Chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan ngang Sở; Chỉ số CCHC của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 30/06/2017 | 11:02 AM  | View count: 636
Ngày 29/6/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1614/SNV-CCHC về việc góp ý dự thảo Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở; Chỉ số cải cách hành chính của UBND các quận,...

Hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả thực hiện KH số 69/KH-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 13/04/2017 | 03:16 PM  | View count: 841
Ngày 12/4/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 841/SNV-CCHC về việc hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả thực hiện KH số 69/KH-UBND của UBND Thành phố.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 12/02/2017 | 04:37 PM  | View count: 727
Ngày 10/2/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ Hà Nội.

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố

Ngày đăng 20/03/2017 | 04:24 PM  | View count: 768
Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố...

Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Ngày đăng 05/02/2017 | 04:19 PM  | View count: 438
Ngày 03/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 13/03/2017 | 05:42 PM  | View count: 337
Ngày 28/02/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định 7362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/02/2017 | 01:43 PM  | View count: 382
Ngày 31/12/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định 7362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/11/2016 | 05:19 PM  | View count: 368
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2016 | 05:26 PM  | View count: 470
Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Quyết định 45/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 27/10/2016 | 03:43 PM  | View count: 349
Quyết định 25/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 27/10/2016 | 03:41 PM  | View count: 604
Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2017 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Công văn 2137/SNV-CCHC về việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 06/09/2016 | 08:51 PM  | View count: 464
Ngày 01/9/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn 2137/SNV-CCHC về việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND của UBND Thành phố.

Quyết định 1819/QĐ-TTg Phê duyvệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 22/07/2016 | 08:45 PM  | View count: 355
Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1819/QĐ-TTg Phê duyvệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch 146/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc 10 Quận trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 05/08/2016 | 08:40 PM  | View count: 266
Ngày 30/7/2016, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số Kế hoạch 146/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc 10 Quận trên địa bàn Thành...