văn bản cải cách hành chính

Kế hoạch 146/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc 10 Quận trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 05/08/2016 | 08:40

Ngày 30/7/2016, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số Kế hoạch 146/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc 10 Quận trên địa bàn Thành phố.

Tải nội dung Kế hoạch 146/KH-UBND