Thứ bảy, 02/08/2014
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính (cập nhật ngày 30/7/2014)
Ngày 28/7/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 1921/TB-HĐTT về việc công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014
Thông báo chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Năm 2014
Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2014
TIN MỚI
Công khai câu hỏi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính (cập nhật ngày 30/7/2014)
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014
Thông báo đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014
Thông báo chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Năm 2014
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2014
Thông báo Kế hoạch dự thi nâng ngạch lên ngạch Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính năm 2013
Thông báo về việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014
Hoàn thiện và nộp hồ sơ cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014 

Ngày 07/7/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1694/SNV-ĐTBDTD về việc đề nghị hoàn thiện và nộp hồ sơ cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014.

  Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 
  Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và Cơ cấu ngạch công chức 
  Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên đối với công chức cấp xã sau tuyển dụng năm 2014 
  Bổ sung và điều chỉnh thời gian nộp báo cáo theo nội dung tại công văn số 265/SNV-ĐTBDTD ngày 12/02/2014 của Sở Nội vụ 
Giấy mời số 108/GM-SNV ngày 17/7/2013 của Sở Nội vụ 
Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng cho các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội; dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về xử lý cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính của Thành phố vi phạm quy định trong giải quyết công việc và TTHC lĩnh vực nội vụ
  UBND Thành phố thành lập đoàn kiểm tra công vụ 
  Hỗ trợ đoàn công tác của Bộ Nội vụ điều tra xã hội học 
  Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức 
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 
Hướng dẫn đăng ký, lập Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 

Để kịp thời kiện toàn đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời để có cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp công tác tuyển dụng viên chức  năm 2014  của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng kí tuyển dụng viên chức như sau:

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ 
  Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ thường xuyên 
  Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 
  Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ dành cho thí sinh dự tuyển vào các chỉ tiêu thuộc phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã 
THÔNG BÁO
Mời họp triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội