Thứ sáu, 18/04/2014
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TIN MỚI
Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên năm 2014 lớp 3, lớp 4, lớp 5
Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014
Hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020
Hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013
Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013
Bổ sung và điều chỉnh thời gian nộp báo cáo theo nội dung tại công văn số 265/SNV-ĐTBDTD ngày 12/02/2014 của Sở Nội vụ 

Ngày 18/02/2014, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhận được Quyết định số 101/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014, để tiếp tục thực hiện công văn số 265/SNV-ĐTBDTD ngày 12/02/2014 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có, danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức, cụ thể như sau:

  Đề nghị báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2013 
  Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm 
  Thống kê chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 
  Cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 
Giấy mời số 108/GM-SNV ngày 17/7/2013 của Sở Nội vụ 
Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng cho các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội; dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về xử lý cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính của Thành phố vi phạm quy định trong giải quyết công việc và TTHC lĩnh vực nội vụ
  UBND Thành phố thành lập đoàn kiểm tra công vụ 
  Hỗ trợ đoàn công tác của Bộ Nội vụ điều tra xã hội học 
  Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức 
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 
Hướng dẫn đăng ký, lập Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 

Để kịp thời kiện toàn đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời để có cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp công tác tuyển dụng viên chức  năm 2014  của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng kí tuyển dụng viên chức như sau:

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ 
  Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ thường xuyên 
  Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 
  Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ dành cho thí sinh dự tuyển vào các chỉ tiêu thuộc phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã 
THÔNG BÁO
Mời họp triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội