Hoạt động chuyên đề

Báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 11/10/2017 | 08:34  | View count: 5930

Ngày 10/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2574/SNV-CCVC về việc báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Công văn số 5317/BNV-CCVC ngày 05/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số;

Để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát báo cáo chính xác, đầy đủ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (không tính người hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng khác) đến thời điểm 30/9/2017 (theo biểu mẫu đính kèm).

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Bản giấy kèm các biểu mẫu) đề nghị gửi về Sở Nội vụ Hà Nội địa chỉ 18 B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Phòng Công chức, viên chức) và file mềm (file Excel, kiểu gõ Unicode, phông chữ Times New Roman) địa chỉ email: pdt_sonv@hanoi.gov.vn trước ngày 12/10/2017 để tổng hợp trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ.

Để  đảm bảo đúng quy định nội dung, thời gian báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo phòng ban chuyên môn thực hiện tổng hợp báo cáo./.

Tải biểu mẫu