Hoạt động chuyên đề

Báo cáo rà soát số liệu, CCVC, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục công lập
Ngày đăng 14/12/2017 | 02:55  | View count: 2945

Ngày 14/12/2017, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3179/SNV-CCHC về việc báo cáo rà soát số liệu, CCVC, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục công lập.

Thực hiện Công văn số 6269/UBND-KGVX ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố về việc rà soát số liệu cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã rà soát chính xác và báo cáo số liệu tính đến thời điểm hiện tại theo các biểu mẫu: Khối mầm non Mẫu 1; Khối Tiểu học Mẫu 2; Khối THCS Mẫu 3; Khối THPT Mẫu 4; danh sách cụ thể những người lao động hợp đồng theo Mẫu 5. Các biểu số liệu gửi về Phòng Công chức viên chức của Sở Nội vụ  muộn nhất 17 giờ ngày 18/12/2017, bản mềm các biểu mẫu gửi về địa chỉ hovinhthanh@hanoiedu.vn .

Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian và không được thay đổi biểu mẫu.

Công văn 3179/SNV-CCVC

Biểu mẫu