Hoạt động chuyên đề

Đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương
Ngày đăng 24/05/2018 | 02:33  | View count: 1978

Ngày 23/5/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1083/SNV-CCHC về việc đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 quy đinh tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố;

Năm 2018, Sở Nội vụ dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho đối tượng là trưởng, phó phòng cấp Sở, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội, yêu cầu về độ tuổi: Nam: không quá 56 tuổi; Nữ: không quá 51 tuổi, cụ thể như sau:

- Tháng 6/2018, tổ chức Khóa 1 gồm 90 học viên.

- Tháng 12/2018, tổ chức Khóa 2 gồm 90 học viên.

- Thời gian học: 20 ngày.

- Hình thức: Học tập trung liên tục, được bố trí ăn, ngủ tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố (số 9 Văn Phú - Hà Đông, sau Metro Hà Đông).

Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp để cử học viên theo đúng đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng.

Để kịp thời gian khai giảng Khóa 1-2018 (dự kiến khai giảng ngày 08/6/2018), đề nghị các đơn vị khẩn trương lập danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng (theo Biểu phân bổ chỉ tiêu, Mẫu đăng ký gửi kèm và đăng tải tại địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn).

Danh sách gửi về Sở Nội vụ Hà Nội trước ngày 28/5/2018 (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phùng Tiến Hiệp, số điện thoại 0903257584.

Tải biểu mẫu đăng ký