Hoạt động chuyên đề

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Sở Nội vụ
Ngày đăng 05/11/2018 | 05:25  | View count: 1195

Chiều 01/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Chủ trì buổi làm việc có: Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.


Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, tiến hành kiểm tra ngay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để làm việc với 12 đơn vị, địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết nêu trên. 


Sở Nội vụ, đơn vị đầu tiên được kiểm tra, là cơ quan tham mưu có vai trò, vị trí quan trọng của UBND thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).

 

Thay mặt Sở Nội vụ báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hoa cho biết, phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ, Nghị quyết 19-NQ/TƯ cũng như các kế hoạch của Thành ủy thực hiện hai nghị quyết này. Sở Nội vụ là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc

Đến nay, tổ chức bộ máy của sở còn 7 phòng chuyên môn (giảm 2 phòng). Ban giám đốc có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc (còn thiếu 1 phó giám đốc theo quy định). Nỗ lực tham mưu của Sở Nội vụ đã góp phần giúp thành phố được đánh giá là địa phương triển khai nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm hay, dân chủ, đạt hiệu quả; được Trung ương đánh giá cao và nhiều tỉnh, thành phố đến trao đổi, học tập kinh nghiệm về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy tại Sở Nội vụ đã góp phần tích cực và tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của cả tổ chức cơ sở đảng và vai trò của cấp ủy trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đảng bộ Sở luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và là một trong những tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

 

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn kiểm tra và cán bộ chủ chốt Sở Nội vụ trao đổi, làm rõ những nội dung trọng tâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã kết luận buổi làm việc. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận sự chuẩn bị, báo cáo, giải trình của Sở Nội vụ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; biểu dương nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị. 


Là một trong những cơ quan có vị trí quan trọng, liên quan đến 11 chức năng, nhiệm vụ, chủ yếu về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, Sở Nội vụ luôn luôn nỗ lực và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và gương mẫu của Sở Nội vụ khi thực hiện 3 nghị quyết trong nội bộ và tham mưu với UBND thành phố triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố. Kết quả công tác tham mưu của Sở đã góp phần quan trọng giúp thành phố triển khai, tổ chức thực hiện 3 nghị quyết trên đạt kết quả nổi bật, được Trung ương đánh giá cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị.


Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý 4 hạn chế cần được tập trung khắc phục. Trong đó có việc thực hiện sắp xếp tổ chức và quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập chậm được triển khai. Việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, công chức cấp xã còn bất cập. Việc tổ chức hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư còn nhiều vấn đề như chưa thành lập được tổ dân phố ở một số khu chung cư, khu đô thị. Công tác quản lý các hội đặc thù cũng cần được xem xét để có cơ chế phù hợp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Sở Nội vụ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tự giác, tự nguyện triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.


Đối với Nghị quyết 18-NQ/TƯ, Sở Nội vụ chủ động rà soát các đầu việc theo kế hoạch của Thành ủy, cụ thể hóa từng phần việc và tổ chức thực hiện công tác tham mưu, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đối với Nghị quyết 19-NQ/TƯ, Sở tập trung tham mưu các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, khắc phục tình trạng chậm trễ ở một số lĩnh vực hiện nay, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là thanh tra đột xuất, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Đặc biệt, Sở cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nếp văn hóa; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao thế hệ thời gian tới.


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng khẳng định, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả 3 nghị quyết quan trọng của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo HNMO

Thông báo kết quả phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
Ngày đăng 27/10/2018 | 09:56  | View count: 1933

Ngày 25/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2458/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018.

Thực hiện Công văn số 4933/BGDĐT-HĐTTH ngày 25/10/2018 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thông báo kết quả phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 tại cụm thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có), đề nghị liên hệ về Hội đồng thi qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hương, chuyên viên chính, phòng Chính sách NGCB, số điện thoại liên hệ: 0243.6230503/ 0939.412888, thư điện tử: nguyenhuong@moet.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến viên chức để biết và thực hiện./.

 

Đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 26/10/2018 | 11:11  | View count: 1260

Ngày 25/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2452/SNV-CCVC về việc đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (gửi kèm Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ);

Để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và tổng hợp báo cáo đến thời điểm 30/9/2018 (theo biểu mẫu đính kèm).

1. Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện (theo mẫu 1, 2 gửi kèm)

2. Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng (theo mẫu 3, 4 gửi kèm)

Báo cáo (Bản giấy kèm các biểu mẫu) đề nghị gửi về Sở Nội vụ Hà Nội địa chỉ 18 B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Phòng Công chức, viên chức) và file mềm (file Excel, kiểu gõ Unicode, phông chữ Times New Roman) địa chỉ email: pdt_sonv@hanoi.gov.vn (tiêu đề là: Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 28) trước ngày 29/10/2018 để tổng hợp trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tải các biểu mẫu kèm văn bản 2452/SNV-CCVC