Hoạt động chuyên đề

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.
Ngày đăng 18/10/2018 | 03:53  | View count: 1163

Ngày 18/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2366/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Để bảo đảm việc báo cáo đúng thời gian và thống nhất nội dung báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC như sau:

1. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị:

-  Đối với các Sở, Ban, Ngành: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 1.

- Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 2.

2. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực của các Sở, cơ quan ngang Sở theo dõi, phụ trách:  

- Văn phòng UBND Thành phố báo cáo theo mẫu Phụ lục 3.

- Sở Tư pháp báo cáo theo mẫu Phụ lục 4.

- Sở Tài chính báo cáo theo mẫu Phụ lục 5.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo mẫu Phụ lục 6.

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo theo mẫu Phụ lục 7.

- Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo theo mẫu Phụ lục 8.

3. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo cần bảo đảm đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu cầu nêu trong các mẫu Phụ lục; không copy, chỉnh sửa nội dung, tiêu chí tại các Phụ lục. Để giúp việc tính toán nhanh chóng, chính xác, một số tiêu chí, nội dung của Phụ lục 1, Phụ lục 2 đã được thiết kế công thức tính toán cho trước, thể hiện tại cột “số lượng” có các ký hiệu: #div/0!, 0. 

- Các cơ quan, đơn vị được Thành phố giao nhiệm vụ, đề án tại Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao.

4. Thời gian và phương thức gửi báo cáo

- Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 05 tháng cuối kỳ báo cáo;  báo cáo năm gửi trước ngày 10  tháng 1 1 hàng năm (Báo cáo lần đầu cập nhật đầy đủ các số liệu, các báo cáo lần sau chỉ gửi số liệu cập nhật bổ sung nếu có biến động) . Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và email - bản mềm excel theo mẫu (qua phòng CCHC, ĐT: 024.39335176-503, Email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo, trình UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

Chế độ báo cáo nêu tại Công văn này được thực hiện từ tháng 11/2018 (báo cáo lần đầu là báo cáo công tác CCHC năm 201 8 ) và thay thế chế độ báo cáo nêu tại Công văn số 829/SNV-CCHC ngày 24/5/2012 của Sở Nội vụ./.

Đảng ủy Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Ngày đăng 18/10/2018 | 11:47  | View count: 495

Ngày 15/10, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Tạ Quang Ngải, Bí thư Chi bộ phòng Công chức, viên chức thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Sáng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

 

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Nội vụ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Huy Sáng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận công lao đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển của ngành Nội vụ Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy cơ quan bày tỏ mong muốn đồng chí Tạ Quang Ngải – Bí thư Chi bộ phòng Công chức viên chức tiếp tục phát huy thành tích, kết quả quá trình phấn đấu vừa qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội trong sạch vững mạnh.

Thông báo nội dung ôn tập và tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
Ngày đăng 17/10/2018 | 02:43  | View count: 7009

Ngày 16/10, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2353/TB-HĐKTSH về lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố vê việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5395/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp trong danh sách kèm theo Quyết định số 5395/QĐ- UBND ngày 09/10/2018 như sau:

1. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1

15 giờ 00,

ngày

16/10/2018

Họp HĐKTSH, kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; thống nhất nội dung ôn tập sát hạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐKTSH.

HĐKTSH

2

Ngày

18/10/2018

Thông báo nội dung ôn tập trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn

HĐKTSH

3

9 giờ 00, ngày

19/10/2018

Tập trung thí sinh tại Phòng 3.14, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy để hướng dẫn ôn tập và phổ biến quy trình sát hạch.

 

4

Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Thứ Tư), ngày 31/10/2018

Thí sinh có mặt vào 13 giờ 30, tại tầng 3, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy (mang theo giấy tờ tùy thân) để xem số báo danh và tham gia sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thông qua bài viết..

HĐKTSH

5

Ngày 01 và 02/11/2018

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tổ chức chấm bài.

HĐKTSH

6

Ngày

06/11/2018

Hoàn thiện Văn bản báo cáo UBND Thành phố.

HĐKTSH

 

2. Nội dung tài liệu ôn tập để sát hạch:

a. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008:

Chương I: Các Điều 2; 3; 4; 5.

Chương II: Các Điều 8; 9; 10; ỉ ỉ; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

ChươngIV: Các Điều 32; 33; 34; 42; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58.

Chương IX: Các Điều 76; 77; 78; 79; 80.

b. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngàỷ 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

c. Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định

chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

d. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Đ. Quyết định số 8956/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội.

3. Hình thức sát hạch:

Thí sinh dự tuyển phải thực hiện 01 bài viết theo yêu cầu của Hội đồng, thời gian 180 phút. Kết quả bài viết phải đạt từ 50 điểm trở lên mới được xem xét tuyển dụng vào công chức.

Hội đồng kiểm ưa, sát hạch vào công chức của thành phố Hà Nội thông báo lịch và nội dung ôn tập tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức không qua thi tuyển để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Tải nội dung Thông báo 2353/TB-HĐKTSH