Hoạt động chuyên đề

Kết quả sát hạch tuyển dụng viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao
Ngày đăng 01/12/2017 | 11:10  | View count: 2435

Ngày 28/11/2017, Hội đồng tuyển dụng xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 ban hành Thông báo số 168/TB-SVHTT về kết quả sát hạch tuyển dụng viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2017.

Hội đồng tuyển dụng xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTT năm 2017. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả kiểm tra sát hạch gửi đơn đề nghị phúc khảo về Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức chức năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội số 47, phố Hàng Dầu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn và thực hành năng khiếu.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 29/11/2017 đến 17h00 ngày 12/12/2017; không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận sau thời hạn trên (tính theo ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đối với đơn gửi theo đường bưu điện).

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông báo điểm sát hạch vào công chức năm 2017
Ngày đăng 28/11/2017 | 09:38  | View count: 4975

Ngày 28/11, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 3007/TB-SNV về điểm sát hạch vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định số 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017. Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 thông báo điểm sát hạch bài trắc nghiệm trên máy vi tính và bài viết.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài viết, nộp đơn phúc khảo về Thường trực Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức năm 2017 (Sở Nội vụ).

Thời gian:  Nộp đơn trước 17 giờ ngày 01/12/2017, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm:  Tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả. Đề nghị các cơ quan đơn vị thông báo tới người dự tuyển biết để thực hiện.

Tải điểm sát hạch

Thông báo số báo danh, phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017
Ngày đăng 22/11/2017 | 05:09  | View count: 2709

Ngày 21/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 2955/TB-SNV về số báo danh , phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017; lịch tổ chức sát hạch theo Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017.

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo số báo danh và địa điểm tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017 (chi tiết có danh sách kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới người dự tuyển được biết để thực hiện./.

Tải Thông báo