Hoạt động chuyên đề

Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
Ngày đăng 24/08/2018 | 08:00  | View count: 2312

Ngày 23/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1854/SNV-CCVC về danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018.

Triển khai thực hiện các Quyết định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 2984/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2018 và Quyết định số 3081/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2018, Sở Nội vụ thông báo Danh sách giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở đủ các điều kiện, tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 tại cụm thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo để viên chức biết, tiến hành ôn tập và thực hiện các công việc liên quan (như đã thông báo tại Công văn số 1647/SNV-CCVC ngày 27/7/2018 của Sở Nội vụ kèm theo Công văn số 1141/NGCBQLGD-HĐTTH ngày 19/7/2018 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018).

Để giáo viên có điều kiện hệ thống kiến thức tốt trước kỳ thi, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã cử 01 công chức làm đầu mối tổng hợp số lượng đăng ký nhận bộ tài liệu ôn tập theo danh mục Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo (bao gồm 02 quyển: Quyển 1-Nội dung các văn bản pháp luật, Quyển 2- Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I), gửi số lượng và danh sách đăng ký đến địa chỉ thư điện tử: nguyenhuong@moet.gov.vn trước 14h00 ngày 24/8/2018.

Quyết định 2984/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3081/QĐ-BGDĐT

Công văn 1141/NGCBQLGD-HĐTTH của Hội đồng Thi thăng hạng CDNN giáo viên

Thông báo điểm thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 (từ chuyên viên lên chuyên viên chính)
Ngày đăng 24/08/2018 | 03:00  | View count: 1508

Ngày 23/8/2018, Hội đồng thi thăng hạng viên chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1875/TB-HĐTTH VCHC về điểm thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 (từ chuyên viên lên chuyên viên chính).

Triển khai thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của ƯBND Thành phố, Hội đồng Thi thăng hạng viên chức hành chính Thành phố đã tổ chức thi ngày 04/8/2018, trong đó có nhóm đối tượng chuyên viên lên chuyên viên chính. Điểm thi các môn của các viên chức thăng hạng lên chuyên viên chính cụ thể xem chi tiết tại đây.

Viên chức dự thi gửi đơn phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung về Thường trực Hội đồng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00) từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến viên chức thuộc đcm vị để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội (từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên)
Ngày đăng 20/08/2018 | 04:40  | View count: 1728

Ngày 20/8, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1823/TB-HĐTTHVCHC về điểm thi thăng hạng viên chức thành phố Hà Nội năm 2017 (từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên).

Triển khai thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Thành phố, Hội đồng Thi thăng hạng viên chức hành chính Thành phố đã tổ chức thi ngày 04/8/2018, trong đó có nhóm đối tượng nhân viên, cán sự lên chuyên viên. 

Viên chức dự thi gửi đơn phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung  về Thường trực Hội đồng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00) từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 04 tháng 9 năm 2018, tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến viên chức thuộc đơn vị để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Tải kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính