Hoạt động chuyên đề

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, phát triển nhà trường tại Cộng hòa Liên bang Đức
Ngày đăng 03/04/2018 | 04:11  | View count: 1328

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, phát triển nhà trường tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nội dung chương trình đào tạo gồm 07 chuyên đề tập trung nghiên cứu kiến thức và kinh nghiệm về công tác tổ chức, quản trị trường học của Chính phủ Đức gắn với thực tế áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Dự kiến tổ chức khóa học vào quý II năm 2018 với số  lượng 25 người. Đối tượng đào tạo là công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trường cao đẳng, đại học trực thuộc UBND Thành phố và công chức cơ quan liên quan.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài: Học viện DBB Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ Hà Nội.

Kinh phí khoa học được trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo Đe án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội đã giao Sở Nội vụ.

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức y tế từ hạng II lên hạng I
Ngày đăng 30/03/2018 | 05:44  | View count: 3450

Ngày 29/3, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 638/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức y tế và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I

Thực hiện Công văn số 1371/BYT-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế, Sở Nội vụ thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I năm 2017 do Bộ Y tế tổ chức; Đề nghị Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan thông báo kết quả thi đên viên chức, có văn bản báo cáo liên quan đên viên chức đạt kết quả thi thăng hạng, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I theo quy định.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Những thay đổi trích ngang (nếu có);

Diễn biến tiền lương, kể từ thời điểm được ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) hoặc kể từ thời điểm được tuyển dụng đến nay;

Các bản sao chứng thực:

Tất cả các quyết định liên quan (bao gồm Qúyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch, các quyêt định nâng lương);

Sổ Bảo hiểm xã hội (thời điểm chốt sổ tính đến 31/3/2018).

Sở Nội vụ gửi các cơ quan, đơn vị để thông báo đến cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Tải  Thông báo kết quả

Đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp
Ngày đăng 30/03/2018 | 09:51  | View count: 2226

Ngày 29/3/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 635/TB-SNV về việc đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp.

Ngày 22/3/2018, Sở Nội vụ nhận được Thông báo số 1442-TB/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn do Trường Hành chính Quốc gia (ENA), Cộng hòa Pháp tổ chức trong 14 tháng (bắt đầu từ tháng 09/2019),

Khóa học cung cấp những phương pháp tiếp cận tổng quan về công tác quàn lý, cập nhật kiến thức về tổ chức hành chính, cảỉ cách và hiện đại hóa của nhà nước, chính sách công, tạo cơ hội cho học viên trực tiếp quan sát và học tập từ thực tiễn hoạt động quản lý của Cộng hòa Pháp, học viên sau khi hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ quốc tế về hành chính công do trường Trường Hành chính Quốc gia (ENA) cấp.

Khóa học cung cấp 05 chỉ tiêu dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong độ tuổi không quá 50 (tính đến tháng 5/2018), có bằng đại học chính quy, sử dụng tiếng Pháp thành thạo, sử dụng được tiếng Anh, chưa từng tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn của Đề án 165.

Toàn bộ chi phí liên quan đến khóa học do Trường Hành chính Quốc gia (ENA)  chi trả. Tiền vé máy bay khứ hồi, chi phí làm visa, sinh hoạt phí, phí bảo hiểm do Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 chi trả.

Ứng viên tham dự khóa học cần nghiên cứu kỹ nội dung khóa học, chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm:

  • Công văn cử ứng viên đăng ký tham gìa chương trình trung hạn do Đề án 165 tổ chức của cơ quan, đơn vị (kèm theo lý lịch trích ngang);
  • Bản cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ học tập; ghi rõ số điện thoại đi động, email và nơi ở hiện nay;
  • Bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C; 02 ảnh 4x6, phông nền trắng, áo sẫm màu, mặt sau có ghi rõ họ tên, đơn vị công tác;
  • Bảng điểm, bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên có dịch thuật, công chứng; Bằng tiếng Pháp B2 (nếu có).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển và gửi danh sách ứng viên tham gia khóa học về Sở Nội vụ để báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký khóa học về Ban Tổ chức Thành ủy (địa chỉ thư điện tử ptccb_btctu@hanoi.gov.vn) trước ngày 27/4/2018 để đăng ký tham dự./.

Tải nội dung thông báo