Hoạt động chuyên đề

Thông báo điểm sát hạch vào công chức năm 2017
Ngày đăng 28/11/2017 | 09:38  | View count: 5246

Ngày 28/11, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 3007/TB-SNV về điểm sát hạch vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định số 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017. Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 thông báo điểm sát hạch bài trắc nghiệm trên máy vi tính và bài viết.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài viết, nộp đơn phúc khảo về Thường trực Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức năm 2017 (Sở Nội vụ).

Thời gian:  Nộp đơn trước 17 giờ ngày 01/12/2017, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm:  Tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả. Đề nghị các cơ quan đơn vị thông báo tới người dự tuyển biết để thực hiện.

Tải điểm sát hạch

Thông báo số báo danh, phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017
Ngày đăng 22/11/2017 | 05:09  | View count: 2866

Ngày 21/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 2955/TB-SNV về số báo danh , phòng tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017

Thực hiện Quyết định 7172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội năm 2017; lịch tổ chức sát hạch theo Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017.

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo số báo danh và địa điểm tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức năm 2017 (chi tiết có danh sách kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới người dự tuyển được biết để thực hiện./.

Tải Thông báo

Nội dung, tài liệu ôn tập Kỳ sát hạch vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017
Ngày đăng 15/11/2017 | 04:57  | View count: 8010

Ngày 15/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017 ban hành Thông báo số 2908/TB-HĐKTSH về Nội dung, tài liệu ôn tập Kỳ sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thông báo nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017 đã được phê duyệt.

Đề nghị người dự tuyển căn cứ Danh mục mã chuyên ngành theo vị trí việc làm đã được thông báo (tại Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có kinh nghiệm 05 năm công tác), sử dụng tài liệu tại các phụ lục kèm theo Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017 để ôn tập.

Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH  

Phụ lục số 1     

Tài liệu kiến thức chung

Phụ lục số 2

Chuyên ngành SH01.1

Chuyên ngành SH01.2

Chuyên ngành SH02.1

Chuyên ngành SH02.2

Chuyên ngành SH03.1

Chuyên ngành SH03.3

Chuyên ngành SH03.4

Chuyên ngành SH03.5

Chuyên ngành SH04.1

Chuyên ngành SH05.1

Chuyên ngành SH05.2

Chuyên ngành SH05.3

Chuyên ngành SH05.4

Chuyên ngành SH06.1

Chuyên ngành SH06.2

Chuyên ngành SH07.1

Chuyên ngành SH08.1

Chuyên ngành SH08.2

Chuyên ngành SH08.3

Chuyên ngành SH09.1

Chuyên ngành SH10.1

Chuyên ngành SH10.2

Chuyên ngành SH11.1

Chuyên ngành SH11.2

Chuyên ngành SH12.1

Chuyên ngành SH13.1

Chuyên ngành SH13.2

Chuyên ngành SH14.2

Chuyên ngành SH15.1

Chuyên ngành SH16.1

Chuyên ngành SH17.1