Hoạt động chuyên đề

Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/10/2017 | 09:56  | View count: 1305

Ngày 4/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2528/SNV-CCVC về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;

            Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

            - Tổng số: 1.432 người (trong đó: 584 Chủ tịch; 848 Phó chủ tịch xã, phường, thị trấn). Dự kiến tổ chức 16 lớp.

            - Lịch cụ thể các lớp đến năm 2018 gửi kèm theo Công văn này.

            - Các lớp tiếp theo sẽ có Thông báo cụ thể vào cuối năm 2018.

            - Địa điểm học: Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố (địa chỉ số 9 Văn Phú - Hà Đông, đằng sau Metro Hà Đông).

            - Thời gian học: 32 ngày (bao gồm cả thời gian đi thực tế, trong đó có 26 ngày học tập trung liên tục, trừ thứ Bẩy, Chủ nhật).

            Hình thức: Học tập trung liên tục (được bố trí ăn, ngủ tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố).

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, Sở Nội vụ thông báo thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng đến hết năm 2018 để Chủ tịch, Phó chủ tịch xã, phường, thị trấn đăng ký tham dự khóa học và chủ động sắp xếp, bàn giao công việc trong thời gian tham gia học tập.

            Đề nghị UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp danh sách đăng ký các lớp, khẩn trương gửi về Sở Nội vụ Hà Nội trước ngày 15/10/2017 để kịp thời gian khai giảng Khóa I (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ hộp thư: pdt_sonv@hanoi.gov.vn.

Tải lịch tổ chức khóa học và biểu mẫu đăng ký

Thông báo tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài
Ngày đăng 29/09/2017 | 02:46  | View count: 4018

Ngày 29/9/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2495/TB-SNV về việc tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài.

Thực hiện Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017; Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển. Sở Nội vụ Hà Nội thông báo như sau:

I. Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ là 03 chỉ tiêu (Chi cục Văn thư - Lưu trữ: 01 chỉ tiêu; Ban Thi đua - Khen thưởng: 01 chỉ tiêu; Ban Tôn giáo: 01 chỉ tiêu).

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017, Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội trên cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http:www.sonoivu.hanoi.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc.

II. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/10/2017 đến 17 giờ ngày 11/10/2017 trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận văn thư Sở Nội vụ - số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  • III. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, lệ phí đăng ký tuyển dụng

- Tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong mục B của Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017; những người có đủ điều kiện nộp đơn theo mẫu đính kèm.

- Đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham gia dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Mốc tính 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển tính đến ngày 31/10/2017.

- Mức lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng chẵn)/01thí sinh.

- Lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

IV. Công bố nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức

1. Quy trình tiếp nhận các đối tượng

a. Đối với các trường hợp lãnh đạo từ cấp Phó phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; trình UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

b. Đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng kiểm tra sát hạch trình UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ đối với các trường hợp sát hạch đủ điều kiện theo quy định; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

c.Đối với các trường hợp là viên chức có 5 năm kinh nghiệm: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng kiểm tra sát hạch trình UBND Thành phố công nhận kết quả sát hạch; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có Quyết định công nhận kết quả của UBND Thành phố.

2. Thời gian thực hiện

Xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:58  | View count: 832

Ngày 28/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2478/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở; UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2017; các Sở liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung đánh giá công tác CCHC theo quy định tại Chỉ số CCHC được Thành phố ban hành, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chung.

 Căn cứ Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Sở Nội vụ đã dự thảo 02 văn bản:

- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở;  

- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2017 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và 02 văn bản dự thảo nêu trên, xây dựng văn bản hướng dẫn đối với nội dung, tiêu chí, thành phần do cơ quan, đơn vị phụ trách (các Dự thảo được đăng tải bên dưới)

Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị (gồm cả bản có chữ ký đóng dấu của cơ quan, đơn vị và file Exel 2003) gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính, địa chỉ email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 03/10/2017 để tổng hợp, hoàn thiện trước khi Sở Nội vụ ban hành./.

Tải nội dung văn bản 2478/SNV-CCHC

Tải Dự thảo