Hoạt động chuyên đề

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2018
Ngày đăng 30/05/2018 | 09:54  | View count: 720

Sáng ngày 24/5, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Chử - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; đồng chí Lương Thị Hải Anh - Chuyên viên chính, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ thông tin, trao đổi Chuyên đề quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai các văn bản mới của Chính phủ về công tác thanh niên; đại diện Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, trong đó tập trung rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu và danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020, đảm bảo phù hợp với nội dung của Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2017-2020); tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên và thanh niên xung phong; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, đề án cụ thể theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; hoàn thiện báo cáo về thanh niên phục vụ công tác sơ kết, đánh giá cuối năm 2018 và tổng kết vào năm 2020 quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và cả giai đoạn 2011-2020.

Đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương
Ngày đăng 24/05/2018 | 02:33  | View count: 1202

Ngày 23/5/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1083/SNV-CCHC về việc đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 quy đinh tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố;

Năm 2018, Sở Nội vụ dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho đối tượng là trưởng, phó phòng cấp Sở, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội, yêu cầu về độ tuổi: Nam: không quá 56 tuổi; Nữ: không quá 51 tuổi, cụ thể như sau:

- Tháng 6/2018, tổ chức Khóa 1 gồm 90 học viên.

- Tháng 12/2018, tổ chức Khóa 2 gồm 90 học viên.

- Thời gian học: 20 ngày.

- Hình thức: Học tập trung liên tục, được bố trí ăn, ngủ tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố (số 9 Văn Phú - Hà Đông, sau Metro Hà Đông).

Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp để cử học viên theo đúng đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng.

Để kịp thời gian khai giảng Khóa 1-2018 (dự kiến khai giảng ngày 08/6/2018), đề nghị các đơn vị khẩn trương lập danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng (theo Biểu phân bổ chỉ tiêu, Mẫu đăng ký gửi kèm và đăng tải tại địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn).

Danh sách gửi về Sở Nội vụ Hà Nội trước ngày 28/5/2018 (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phùng Tiến Hiệp, số điện thoại 0903257584.

Tải biểu mẫu đăng ký

Lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính
Ngày đăng 24/05/2018 | 08:39  | View count: 1969

* Lịch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính cụ thể như sau:

1. Đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên:

Từ ngày 22/5/2018 đến hết ngày 8/6/2018: Thông báo các nội dung cụ thể về thi thăng hạng đến viên chức và xây dựng nội dung ôn tập.

Từ ngày 11/6/2018 đến 22/6/2018: Thu nhận hồ sơ

Ngày 14/6/2018 (Thứ Năm): Phê duyệt tài liệu, nội dung ôn tập thi, Thông báo tài liệu, nội dung ôn tập.

Từ ngày 14/6/2018 đến hết ngày 11/7/2018: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trên máy tính môn Nghiệp vụ chuyên ngành, môn Ngoại ngữ; Xây dựng đề thi viết Kiến thức chung.

Từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 04/7/2018: Hướng dẫn ôn tập

Ngày 19/7/2018 (Thứ Năm): Tổ chức thi, buổi sáng thi trên máy tính môn Chuyên môn, nghiệp vụ; môn Ngoại ngữ. Buổi chiều thi viết môn Kiến thức chung.

Ngày 23/7/2018 (Thứ Hai): Tổng hợp điểm thi, thông báo thời gian nhận Đơn phúc khảo (nếu có) trong 10 ngày làm việc.

Ngày 13/8/2018  (Thứ Hai): Thông báo kết quả thi đến thí sinh.

2. Đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính:

Từ ngày 22/5/2018 đến hết ngày 8/6/2018: Thông báo các nội dung cụ thể về thi thăng hạng đến viên chức và xây dựng nội dung ôn tập.

Từ ngày 11/6/2018 đến 22/6/2018: Thu nhận hồ sơ

Ngày 14/6/2018 (Thứ Năm): Phê duyệt tài liệu, nội dung ôn tập thi, Thông báo tài liệu, nội dung ôn tập

Từ ngày 14/6/2018 đến hết ngày 11/7/2018: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trên máy tính môn Nghiệp vụ chuyên ngành, môn Ngoại ngữ; Xây dựng đề thi viết Kiến thức chung.

Từ ngày 17/7/2018 đến hết ngày 19/7/2018: Hướng dẫn ôn tập

Ngày 27/7/2018 (Thứ Năm): Tổ chức thi, buổi sáng thi trên máy tính môn Chuyên môn, nghiệp vụ; môn Ngoại ngữ. Buổi chiều thi viết môn Kiến thức chung.

Ngày 01/8/2018 (Thứ Hai): Tổng hợp điểm thi, thông báo thời gian nhận Đơn phúc khảo (nếu có) trong 10 ngày làm việc.

Ngày 27/8/2018  (Thứ Hai): Tổng hợp kết quả chung, Trình Bộ Nội vụ công nhận kết quả thi.

Sau khi Bộ Nội vụ có quyết định công nhận kết quả thi, Hướng dẫn cơ quan, đơn vị và viên chức đạt kết quả thi thăng hạng hoàn thiện hồ sơ; trình UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính.