Hoạt động chuyên đề

Báo cáo 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến.
Ngày đăng 21/05/2010 | 12:00  | View count: 1504

Ngày 17/5/2009, Sở Nội vụ Hà Nội gửi công văn số 608/SNV-VP cho các Sở ban ngành trực thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện báo cáo 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến. Nội dung các đơn vị cần báo cáo gồm: 1. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 5 năm (giai đoạn 2004-2009) thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Điển hình tiên tiến. 2. Tổng hợp báo cáo kết quả thi đua – khen thưởng của tập thể và cá nhân trong phòng đã được khen thưởng giai đoạn 2004-2009 (trên Excel, theo 02 bảng biểu đính kèm).

3. Căn cứ kết quả thi đua- khen thưởng hàng năm, cử 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm để biểu dương tại Hội nghị.

4. Lập hồ sơ, danh sách trích ngang cán bộ, công chức đủ điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước". Căn cứ và biểu mẫu được quy định tại Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 01/7/2002.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo thư điện tử về địa chỉ: minhndsonoivu@yahoo.com.vn trước ngày 25/5/2010 để tổng hợp./.

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức, hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã
Ngày đăng 20/04/2010 | 12:00  | View count: 619

Sở Nội vụ phối hợp với một số Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chuyên môn để tổ chức ôn tập, cách thức làm bài các phần th i hành chính, Tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, địa điểm đối với các khu vực như sau:

1. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức và Quốc Oai;

- Địa điểm ôn tập: Hội trường UBND huyện Thạch Thất (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội);

- Thời gian: 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 27/4/2010.

2. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng hòa, Mỹ Đức;

- Địa điểm ôn tập: Hội trường Nhà Văn hóa quận Hà Đông (số 4, Phùng Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội);

- Thời gian: 13 giờ 30 chiều thứ ba, ngày 27/4/2010.

3. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm;

- Địa điểm ôn tập: Hội trường Nhà Văn hóa huyện Đông Anh (thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội);

- Thời gian: 8 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 28/4/2010.

4. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Từ Liêm, Thanh Trì;

- Địa điểm ôn tập: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

- Thời gian: 14 giờ, chiều thứ tư, ngày 28/4/2010.

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc quận, huyện, thị xã thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được biết và cử cán bộ quản lý thí sinh thuộc đơn vị mình trong thời gian ôn tập;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại các đơn vị huyện Thạch Thất, quận Hà Đông, huyện Đông Anh và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí cơ sở vật chất, nước uống, tổ chức tiếp đón thí sinh về ôn tập tại đơn vị theo thời gian quy định.

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức, hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã
Ngày đăng 20/04/2010 | 12:00  | View count: 522

Sở Nội vụ phối hợp với một số Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chuyên môn để tổ chức ôn tập, cách thức làm bài các phần th i hành chính, Tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, địa điểm đối với các khu vực như sau:

1. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức và Quốc Oai;

- Địa điểm ôn tập: Hội trường UBND huyện Thạch Thất (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội);

- Thời gian: 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 27/4/2010.

2. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng hòa, Mỹ Đức;

- Địa điểm ôn tập: Hội trường Nhà Văn hóa quận Hà Đông (số 4, Phùng Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội);

- Thời gian: 13 giờ 30 chiều thứ ba, ngày 27/4/2010.

3. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm;

- Địa điểm ôn tập: Hội trường Nhà Văn hóa huyện Đông Anh (thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội);

- Thời gian: 8 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 28/4/2010.

4. Thí sinh dự tuyển tại các đơn vị: Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Từ Liêm, Thanh Trì;

- Địa điểm ôn tập: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

- Thời gian: 14 giờ, chiều thứ tư, ngày 28/4/2010.

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc quận, huyện, thị xã thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được biết và cử cán bộ quản lý thí sinh thuộc đơn vị mình trong thời gian ôn tập;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại các đơn vị huyện Thạch Thất, quận Hà Đông, huyện Đông Anh và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí cơ sở vật chất, nước uống, tổ chức tiếp đón thí sinh về ôn tập tại đơn vị theo thời gian quy định.