Hoạt động chuyên đề

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương - Khóa 2 năm 2018, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn - Khóa 4 năm 2018
Ngày đăng 19/10/2018 | 09:05  | View count: 756

Ngày 18/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5580/QĐ-UBND về việc Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc thành phố Hà Nội - Khóa 2 năm 2018 và Quyết định số số 5581/QĐ-UBND về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội - Khóa 4 năm 2018.

Đối với lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương:

Số lượng: 90 học viên/lớp;

Thời gian học: 22 ngày/lớp (bao gồm cả thời gian đi học tập nghiên cứu, khảo sát thực tế) khai giảng vào 9 giờ 23/10/2018.

Hình thức: Học tập trung liên tục (trừ ngày lễ, thứ Bẩy và Chủ nhật).

Học viên được bố trí ăn, ngủ tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Đối với lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn - Khóa 4 năm 2018:

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội; Tài liệu bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng.

Địa điểm tổ chức lớp học tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, địa chỉ: xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Số lượng học viên: 90 người.

Thời gian học: 32 ngày/lớp (bao gồm thời gian đi học tập kinh nghiệm từ 3-5 ngày), khai giảng vào 9 giờ ngày 23/10/2018.

Hình thức: Học tập trung liên tục (trừ ngày lễ, thứ Bẩy và Chủ nhật). Học viên được bố trí ăn, ngủ tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Kinh phí tổ chức các lớp trên được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 được UBND Thành phố giao cho Sở Nội vụ (trong đó, học viên được hưởng tiền ăn mức 50.000 đồng/bữa), kinh phí đi lại do đơn vị cử cán bộ chi trả theo quy định.

Quyết định 5580/QĐ-UBND

Quyết định 5581/QĐ-UBND

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.
Ngày đăng 18/10/2018 | 03:53  | View count: 650

Ngày 18/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2366/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Để bảo đảm việc báo cáo đúng thời gian và thống nhất nội dung báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác CCHC như sau:

1. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị:

-  Đối với các Sở, Ban, Ngành: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 1.

- Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 2.

2. Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực của các Sở, cơ quan ngang Sở theo dõi, phụ trách:  

- Văn phòng UBND Thành phố báo cáo theo mẫu Phụ lục 3.

- Sở Tư pháp báo cáo theo mẫu Phụ lục 4.

- Sở Tài chính báo cáo theo mẫu Phụ lục 5.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo mẫu Phụ lục 6.

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo theo mẫu Phụ lục 7.

- Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo theo mẫu Phụ lục 8.

3. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo cần bảo đảm đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu cầu nêu trong các mẫu Phụ lục; không copy, chỉnh sửa nội dung, tiêu chí tại các Phụ lục. Để giúp việc tính toán nhanh chóng, chính xác, một số tiêu chí, nội dung của Phụ lục 1, Phụ lục 2 đã được thiết kế công thức tính toán cho trước, thể hiện tại cột “số lượng” có các ký hiệu: #div/0!, 0. 

- Các cơ quan, đơn vị được Thành phố giao nhiệm vụ, đề án tại Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao.

4. Thời gian và phương thức gửi báo cáo

- Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 05 tháng cuối kỳ báo cáo;  báo cáo năm gửi trước ngày 10  tháng 1 1 hàng năm (Báo cáo lần đầu cập nhật đầy đủ các số liệu, các báo cáo lần sau chỉ gửi số liệu cập nhật bổ sung nếu có biến động) . Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và email - bản mềm excel theo mẫu (qua phòng CCHC, ĐT: 024.39335176-503, Email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo, trình UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

Chế độ báo cáo nêu tại Công văn này được thực hiện từ tháng 11/2018 (báo cáo lần đầu là báo cáo công tác CCHC năm 201 8 ) và thay thế chế độ báo cáo nêu tại Công văn số 829/SNV-CCHC ngày 24/5/2012 của Sở Nội vụ./.

Đảng ủy Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Ngày đăng 18/10/2018 | 11:47  | View count: 319

Ngày 15/10, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Tạ Quang Ngải, Bí thư Chi bộ phòng Công chức, viên chức thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Sáng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

 

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Nội vụ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Huy Sáng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận công lao đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển của ngành Nội vụ Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy cơ quan bày tỏ mong muốn đồng chí Tạ Quang Ngải – Bí thư Chi bộ phòng Công chức viên chức tiếp tục phát huy thành tích, kết quả quá trình phấn đấu vừa qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội trong sạch vững mạnh.