Hoạt động chuyên đề

Thuận lợi cho tổ chức, công dân
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:15  | View count: 23

Trên cơ sở đề xuất của các ngành, ngày 4-2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 702/QÐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018, lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.

Qua áp dụng vào thực tiễn, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đã bước đầu mang lại hiệu quả. Anh Trần Thành Dương, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Thành Công (ở phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) đã làm thủ tục “Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh” tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng, cho biết: “Trước đây, thời gian quy định đối với thủ tục này là 15 ngày, tuy nhiên, vừa qua, tôi đi làm thủ tục này thấy cán bộ bộ phận một cửa hẹn sau 8 ngày đến lấy kết quả, việc thủ tục được giải quyết sớm hơn đã tạo thuận lợi cho công việc của cá nhân tôi và công ty”. Theo anh Lê Huy Tình, cán bộ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng, việc rút ngắn thời gian không gây áp lực với cán bộ thực hiện. Toàn bộ hồ sơ thuộc các thủ tục hành chính đã đơn giản hóa đều được trả đúng hẹn cho công dân.


Tương tự, nhiều thủ tục hành chính sau rà soát được giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết như: Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư pháp (lĩnh vực Tư pháp) giảm từ 45 ngày xuống còn 30 ngày làm việc; cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm (lĩnh vực Công Thương) bãi bỏ một thành phần hồ sơ, giảm 2 ngày làm việc; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường) giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày...

Từ kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố, các sở đã thực hiện niêm yết công khai quy trình thực hiện thủ tục để công dân được biết. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thường xuyên tổ chức rà soát thủ tục hành chính. Theo kế hoạch, trong năm 2019, thành phố Hà Nội sẽ triển khai kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Cụ thể, trong quý II, quý III-2019 sẽ kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Sơn Tây, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thanh Oai, Thạch Thất, Thường Tín và Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao. Trong quý III và IV-2019, thành phố sẽ kiểm tra tại một số chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Đây chính là một cách cụ thể hóa quyết tâm tạo môi trường thủ tục hành chính thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp của thành phố Hà Nội.

 

Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:10  | View count: 19

71 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư của thành phố Hà Nội đã được rút ngắn thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, mang lại nhiều tiện lợi cho tổ chức, công dân. Đó là kết quả việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính

Quyết định số 8993/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát 437 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; được thực hiện từ tháng 1-2018 đến tháng 9-2018. Ngay sau khi Quyết định số 8993/QĐ-UBND được ban hành, các sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc rà soát, đánh giá theo đúng Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31-10-2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Theo Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn, Sở đã kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục hành chính. Căn cứ trên thực tế từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp luôn giải quyết các thủ tục này với số ngày ít hơn quy định. 


Cũng với tinh thần này, ông Đào Duy Hải, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng bộ phận một cửa Sở Xây dựng cho biết: “Nhằm hướng tới việc phục vụ tổ chức, công dân một cách tốt nhất, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính đang thực hiện tại bộ phận một cửa xem khâu nào còn cải tiến được. Với cả 3 thủ tục được đơn giản hóa đều do Sở tự nhận thấy có thể rút ngắn được thời gian chứ không phải có ý kiến phàn nàn từ tổ chức, công dân”.


Qua rà soát, đánh giá 100 thủ tục hành chính, Sở Công Thương đề xuất đơn giản hóa đối với 34 thủ tục. Tương tự, Sở Xây dựng đề xuất đơn giản hóa 3/33 thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá; Sở Tư pháp đề xuất đơn giản hóa 19/224 thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá; Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất đơn giản hóa 5/50 thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đơn giản hóa 10/30 thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá. Việc đơn giản hóa lần này chủ yếu là cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, một số thủ tục hành chính được đơn giản thành phần hồ sơ. Hiệu quả của việc đơn giản hóa là công dân thực hiện dễ dàng hơn, sớm nhận được kết quả hơn và tiết kiệm được đáng kể chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tiêu biểu như Sở Công Thương đề xuất đơn giản hóa 12 thành phần hồ sơ, rút ngắn 116 ngày làm việc, tiết kiệm được khoảng hơn 2,4 tỷ đồng/năm; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính, rút ngắn ngày làm việc đã tiết kiệm được hơn 1,3 tỷ đồng/năm...


Theo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát đã tiến hành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:06  | View count: 23

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng thời với các luật, pháp lệnh, không để phát sinh nợ đọng mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; khắc phục, chấm dứt tình trạng giấy phép "mẹ", giấy phép "con".

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính phủ điện tử...

Tháng 5-2019, phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính sâu rộng trên phạm vi cả nước, trọng tâm vào các vấn đề như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở...

Theo  Báo Hà Nội Mới