Hoạt động chuyên đề

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019
Ngày đăng 13/03/2019 | 05:08  | View count: 19825

Ngày 6/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tải văn bản kèm theo:

Quyết định số 1058/QĐ-UBND

Thông báo lịch thi nâng ngach công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên
Ngày đăng 20/02/2019 | 09:22  | View count: 7311

Ngày 19/02/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Thông báo số 323/TB-HĐTNGCCHC về lịch thi nâng ngach công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018, ngày 14/02/2019, Sở Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đã tổ chức hướng dẫn ôn tập, phổ biến phương thức làm bài trực tuyến trên máy vi tính. Theo Lịch tại Thông báo số 131/TB- HĐ TNGCCHC ngày 18/01/2019, dự kiến tổ chức kỳ thi vào ngày 25/02/2019.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho công chức có thời gian ôn tập kỹ lưỡng, đạt kết quả tốt, Hội đồng thi thông báo chuyển thời gian tập trung học tập nội quy, quy chế thi và tổ chức thi sang tháng 3 năm 2019. Hội đồng sẽ thông báo lịch thi cụ thể sau.

Đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện để công chức chuẩn bị tốt cho kỳ thi và thông báo đến công chức để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Cử CBCC tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 15/02/2019 | 02:48  | View count: 2580

Ngày 14/02/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 287/SNV-CCVC về việc cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020;

Năm 2019, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thành phố Hà Nội.

Để triển khai các lớp theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Đề án, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức các lớp tại 02 địa điểm sau:

1. Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố

Địa chỉ: Số 9 Văn Phú - Hà Đông (đằng sau Metro Hà Đông).

2. Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây

Hình thức: Học tập trung liên tục (học viên được bố trí ăn, ngủ tại các cơ sở đào tạo).

Đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã, căn cứ đối tượng chỉ tiêu, lịch học, địa điểm tổ chức các lớp (kèm theo Công văn này), tổng hợp danh sách cử học viên (như Biểu mẫu kèm theo) gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ hộp thư: pdt_sonv@hanoi.gov.vn, thời gian trước ngày 22/02/2019 để kịp thời khai giảng các lớp. 

Tải biểu mẫu