Hoạt động chuyên đề

UBND Thành phố Hà Nội bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng
Ngày đăng 21/03/2018 | 02:27  | View count: 2296

Chiều ngày 20/3/2018, tại trụ sở Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Văn Sửu Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Huy Sáng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, nhân viên Sở Nội vụ.

Theo các Quyết định của UBND Thành phố, đồng chí Phùng Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng sẽ nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2018; Đồng chí Nguyễn Chí Đoàn, Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Phùng Minh Sơn trong suốt quá trình công tác gắn bó với ngành Nội vụ Thủ đô. Đối với các đồng chí được Thành phố bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, Lãnh đạo Thành phố luôn mong muốn các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác, cùng với tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Chí Đoàn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ và khẳng định sẽ cùng tập thể công chức, viên chức, nhân viên Sở Nội vụ nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Ngày đăng 15/03/2018 | 11:46  | View count: 5862

Ngày 14/3/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 474/SNV-CCVC về việc nâng ngạch công chức năm 2018.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Thông báo đến công chức nội dung của Kế hoạch (kèm theo Công văn này), trong đó có đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch.

2. Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có (đối với tất cả các đơn vị, kể cả trường hợp không có nhu cầu đăng ký thi nâng ngạch; số liệu trích từ Báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 61/SNV-CCVC ngày 09/01/2018 của Sở Nội vụ) và đăng ký số lượng dự thi nâng ngạch theo Mẫu số 01.

3. Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức ở ngạch công chức hành chính đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn cử đi dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2018 theo Mẫu số 02.

Đề nghị sử  dụng Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, định dạng Text cho cột ngày tháng năm sinh trong các biểu mẫu.

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản theo yêu cầu trên về Sở Nội vụ (địa chỉ Email: tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 24/3/2018 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

Tải Nội dung 474/SNC-CCVC và Kế hoạch thi nâng ngạch

Tải Biểu mẫu

Đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc
Ngày đăng 05/03/2018 | 02:03  | View count: 1914

Ngày 28/02, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 369/TB-SNV về việc đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc.

Ngày 01/02/2018, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) có Công hàm KOICA-VO-18-369 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cử cán bộ đăng ký tham gia 02 khóa đào tạo thạc sỹ tại Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi các công văn số 915/BKHĐT-KTĐN và 918/ BKHĐT-KTĐN đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cử 01 cán bộ, công chức đăng ký tham dự đối với mỗi khóa học, cụ thể như sau:

1. Khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý công (chính quyền địa phương) (Public Administration – Local Government) tổ chức tại trường Đại học SungKyunKwan, Hàn Quốc từ ngày 01/08/2018 đến 31/12/2019.

2. Khóa đào tạo thạc sỹ Chính sách phát triển đô thị (Urban Development Policy) tổ chức tại trường Đại học ChungAng, Hàn Quốc từ ngày 09/8/2018 đến 20/01/2019.

Cả 02 khóa học yêu cầu ứng viên tham dự có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo, tốt nghiệp đại học, sử dụng thành thạo tiếng Anh, dưới 40 tuổi (tính đến ngày 01/02/2018), có sức khỏe tốt và chưa được cấp học bổng của Chính phủ Hàn Quốc.

Mọi chi phí liên quan đến khóa đào tạo do phía Hàn Quốc tài trợ.

Do số lượng chỉ tiêu đăng ký có hạn, ứng viên có nhu cầu tham dự khóa học cần nghiên cứu kỹ nội dung 02 khóa học trên, chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phía Hàn Quốc và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, liên hệ với KOICA để tiến hành chọn lọc.

Để biết thêm chi tiết về khóa học, liên hệ anh Nguyễn Quang Long, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hòm thư điện tử: nqlong.6891@gmail.com, số điện thoại: 08043150/01643681991).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đăng ký dự tuyển và gửi danh sách ứng viên tham gia khóa học (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2018 để báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký khóa học về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018 để kịp thời tổng hợp./.

Tài liệu kèm theo:

Đào tạo thạc kỹ Quản lý công

Đào tạo thạc sỹ Chính sách phát triển đô thị