Hoạt động chuyên đề

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Lưu trữ Việt Nam
Ngày đăng 25/01/2018 | 04:27  | View count: 474

Sáng 02/01/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946- 03/01/2018) và hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cùng đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Thay mặt lãnh đạo Chi cục, đồng chí Vũ Đức Tuyên, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng ôn lại lịch sử truyền thống 72 năm Ngành Lưu trữ Việt Nam, điểm lại những nét chính sự ra đời và phát triển của ngành văn thư, lưu trữ nói chung, công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Hà Nội nói riêng và báo cáo những thành tích mà Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã đạt được trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Văn thư - Lưu trữ và gia đình một năm mới mạnh khoẻ và hạnh phúc; đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục trong thời gian qua. 

Ghi nhận sự cống hiến của các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác văn thư, lưu trữ, đồng chí Nguyễn Thị Liễu đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ” của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018
Ngày đăng 25/01/2018 | 03:35  | View count: 6826

Ngày 24/1, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công vụ băm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp Thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rô quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả ”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của Thành phố: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Nội dung  kiểm tra gồm: Việc tổ chức triên khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phổ giao gắn liền với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố về: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của CBCCVC, người lao động; Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Việc tuân thủ nội qụy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 522/QĐ-ƯBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố.

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điếm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố có trách nhiệm Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ và báo cáo UBND Thành phố tình hình, kết quả kiểm tra công vụ của Thành phố định kỳ tháng, quý, năm.

Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Ngày đăng 25/01/2018 | 09:22  | View count: 1701

Ngày 19/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đông đủ đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của Sở được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên.