Hoạt động chuyên đề

Bản tin Cải cách hành chính số 34
Ngày đăng 10/09/2017 | 09:22  | View count: 131

Bản tin Cải cách hành chính số 34 - Từ ngày 01/9/2017 đến 7/9/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 34
Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức
Ngày đăng 08/09/2017 | 04:29  | View count: 1886

Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2239/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức

Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2239/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch công chức;

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; Sở Nội vụ triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng như sau:

  1. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Tổ chức 01 lớp

Thời gian học: 02 tháng (học 03 ngày/tuần).

2. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Tổ chức 02 lớp

Thời gian học: 02 tháng (học 03 ngày/tuần).

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông

(địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội).

Học viên được hưởng kinh phí đào tạo từ ngân sách Thành phố theo quy định.

Kinh phí đi lại, lưu trú (nếu có) và các chi phí khác liên quan do cơ quan sử dụng CBCCVC chi trả theo quy định hiện hành.

Danh sách học viên, thời gian khai giảng, lịch học, địa điểm học các lớp đính kèm Thông báo này được đăng tại Website của Sở Nội vụ địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn và gửi vào hộp thư công vụ của các đơn vị.

Căn cứ Danh sách triệu tập này, đề nghị cơ quan, đơn vị ra Quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để học viên tham dự lớp đầy đủ, thực hiện tốt quy chế học tập và phối hợp quản lý học viên trong toàn khóa học.

Học viên đến khai giảng lớp bồi dưỡng đề nghị nộp Quyết định cử đi học của cơ quan cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và triệu tập học viên./.

Tài Nội dung Thông báo

Kế hoạch xét tuyển đặc cách 10 chỉ tiêu bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc được UBND Thành phố tặng bằng khen vào viên chức làm việc tại ĐVSN thuộc Sở Y tế
Ngày đăng 06/09/2017 | 11:24  | View count: 832

Ngày 5/9, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6176/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổng chỉ tiêu xét tuyển là 10 người, trong đó: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn: 04 chỉ tiêu; Bệnh viện Thanh Nhàn: 02 chỉ tiêu; Bệnh viện Mắt Hà Nội: 01 chỉ tiêu; Bệnh viện đa khoa Hà Đông: 01 chỉ tiêu;Trung tâm Y tế Tây Hồ: 02 chỉ tiêu.

Đối tượng tham gia xét tuyển đặc cách là người tốt nghiệp Bác sỹ nội trú, người tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

- Sơ yếu lý lịch, dán ảnh 4x6 cm có xác nhận của UBND xã, phường, thị trân nơi đăng ký hộ khâu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao hộ khẩu;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn băng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn 01 văn bằng đúng ngành/chuyên ngành và bảng điểm của văn bằng đó để tham gia dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (theo mẫu của Bộ Y tế ban hành) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bản gốc);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm và 02 phong bì có dán tem, trên đó ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển khi có kết quả trúng tuyển phải xuất trình các văn bằng, bảng diêm, chứng chỉ bản chính đê kiêm tra, đối chiếu trước khi ký hợp đồng làm việc. Những trường hợp bị phát hiện khai man hồ sơ sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện các nội dung sau: Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển; Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách; điểm phỏng vấn được chấm theo thang điểm 100 (Nội dung ôn tập để phỏng vấn do Hội đông kiêm tra, sát hạch quy định).

UBND Thành phố giao giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xây dựng hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Tải Nội dung Quyết định 6176/QĐ-UBND