Hoạt động chuyên đề

Đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc
Ngày đăng 05/03/2018 | 02:03  | View count: 2119

Ngày 28/02, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 369/TB-SNV về việc đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc.

Ngày 01/02/2018, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) có Công hàm KOICA-VO-18-369 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cử cán bộ đăng ký tham gia 02 khóa đào tạo thạc sỹ tại Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi các công văn số 915/BKHĐT-KTĐN và 918/ BKHĐT-KTĐN đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cử 01 cán bộ, công chức đăng ký tham dự đối với mỗi khóa học, cụ thể như sau:

1. Khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý công (chính quyền địa phương) (Public Administration – Local Government) tổ chức tại trường Đại học SungKyunKwan, Hàn Quốc từ ngày 01/08/2018 đến 31/12/2019.

2. Khóa đào tạo thạc sỹ Chính sách phát triển đô thị (Urban Development Policy) tổ chức tại trường Đại học ChungAng, Hàn Quốc từ ngày 09/8/2018 đến 20/01/2019.

Cả 02 khóa học yêu cầu ứng viên tham dự có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo, tốt nghiệp đại học, sử dụng thành thạo tiếng Anh, dưới 40 tuổi (tính đến ngày 01/02/2018), có sức khỏe tốt và chưa được cấp học bổng của Chính phủ Hàn Quốc.

Mọi chi phí liên quan đến khóa đào tạo do phía Hàn Quốc tài trợ.

Do số lượng chỉ tiêu đăng ký có hạn, ứng viên có nhu cầu tham dự khóa học cần nghiên cứu kỹ nội dung 02 khóa học trên, chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phía Hàn Quốc và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, liên hệ với KOICA để tiến hành chọn lọc.

Để biết thêm chi tiết về khóa học, liên hệ anh Nguyễn Quang Long, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hòm thư điện tử: nqlong.6891@gmail.com, số điện thoại: 08043150/01643681991).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đăng ký dự tuyển và gửi danh sách ứng viên tham gia khóa học (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2018 để báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký khóa học về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018 để kịp thời tổng hợp./.

Tài liệu kèm theo:

Đào tạo thạc kỹ Quản lý công

Đào tạo thạc sỹ Chính sách phát triển đô thị

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Lưu trữ Việt Nam
Ngày đăng 25/01/2018 | 04:27  | View count: 682

Sáng 02/01/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946- 03/01/2018) và hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cùng đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Thay mặt lãnh đạo Chi cục, đồng chí Vũ Đức Tuyên, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng ôn lại lịch sử truyền thống 72 năm Ngành Lưu trữ Việt Nam, điểm lại những nét chính sự ra đời và phát triển của ngành văn thư, lưu trữ nói chung, công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Hà Nội nói riêng và báo cáo những thành tích mà Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã đạt được trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Văn thư - Lưu trữ và gia đình một năm mới mạnh khoẻ và hạnh phúc; đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục trong thời gian qua. 

Ghi nhận sự cống hiến của các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác văn thư, lưu trữ, đồng chí Nguyễn Thị Liễu đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ” của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018
Ngày đăng 25/01/2018 | 03:35  | View count: 8309

Ngày 24/1, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công vụ băm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp Thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rô quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả ”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của Thành phố: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Nội dung  kiểm tra gồm: Việc tổ chức triên khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phổ giao gắn liền với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố về: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của CBCCVC, người lao động; Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Việc tuân thủ nội qụy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 522/QĐ-ƯBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố; Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố.

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điếm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố có trách nhiệm Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ và báo cáo UBND Thành phố tình hình, kết quả kiểm tra công vụ của Thành phố định kỳ tháng, quý, năm.