Hoạt động chuyên đề

Gặp mặt cựu thanh niên xung phong tiêu biểu của Thủ đô
Ngày đăng 05/09/2017 | 03:37  | View count: 558

Ngày 29-8, UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt gần 200 cựu thanh niên xung phong tiêu biểu của Thủ đô, nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao những đóng góp của các cựu thanh niên xung phong Thủ đô trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chí mong muốn Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội giữ vững vai trò lá cờ đầu của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, cùng với các cấp, ngành quan tâm chăm lo việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hội viên.

Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội có 33.214 hội viên, trong đó có 3.435 hội viên là đảng viên, 4.052 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể. Từ năm 2010 đến nay, Hội đã vận động được hơn 50.000 suất quà trị giá gần 20 tỷ đồng để tặng hội viên nghèo, khó khăn. Năm 2017 đã có hơn 200 hội viên nghèo được tặng sổ tiết kiệm; hơn 300 hội viên được hỗ trợ làm nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà dột nát. Bên cạnh đó, từ khi thành lập đến nay, Hội đã tham gia giải quyết chính sách để 190 cựu thanh niên xung phong được công nhận liệt sĩ; 2.229 hội viên được hưởng chính sách như thương binh; 10.059 hội viên được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế…

Theo http://www.hanoimoi.com.vn

Thủ tướng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng 05/09/2017 | 03:05  | View count: 484

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng tư vấn cải cách TTHC chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và TTHC để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho DN và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, cần lựa chọn những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN như: thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng, kiểm tra chuyên ngành...

Đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện việc đánh giá cải cách TTHC tại bộ, ngành, địa phương theo Đề án xây dựng và công bố chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC đã được Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC phê duyệt; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng DN biết, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Hội đồng tư vấn cải cách TTHC cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ định kỳ làm việc với cộng đồng DN để trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và DN tại các bộ, ngành địa phương để tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác này tại các bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan; khẩn trương tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và các nội dung khác theo đúng quy định, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương của hệ thống cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTCH; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, DN về cơ chế, chính sách, TTHC và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC trong việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC và đối thoại với DN về cơ chế, chính sách, TTHC để kịp thời loại bỏ những TTHC đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Thành lập đoàn kiểm tra

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ để kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tại bộ, ngành, địa phương có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội.

Văn phòng Chính phủ cần có kế hoạch về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, trong đó bám sát vào những vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho DN, tạo thuận lợi cho người dân. Từ nay đến cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và các cơ quan có liên quan lựa chọn, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cải cách ngay một số TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, hộ tịch, cấp phiếu lí lịch tư pháp,…

Thông qua hoạt động thẩm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC trong đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, không tiếp nhận hồ sơ thẩm tra nếu trong hồ sơ trình thiếu nội dung đánh giá tác động TTHC hoặc nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định về quy định TTHC.

Theo http://www.baohaiquan.vn

Hà Nội triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo
Ngày đăng 05/09/2017 | 02:48  | View count: 664

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố.

Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo của TP và góp phần vào xây dựng Hệ thống quốc gia được đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp TP Hà Nội.
Việc đơn giản hóa chế độ báo cáo nhằm loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, giảm tải áp lực hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực thực hiện.
Ngoài ra, kế hoạch yêu cầu việc đơn giản hóa chế độ báo cáo phải nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ về chế độ báo báo, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo theo quy định; sử dụng thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí.
Xây dựng phân hệ phần mềm báo cáo theo Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; đảm bảo sự kết nối, liên thông và chia sẻ quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả; mẫu, biểu báo cáo được tối ưu hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo.
Theo http://kinhtedothi.vn