Hoạt động chuyên đề

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 ngành Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 20/07/2017 | 05:26  | View count: 952

Sáng 17/7, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đại biểu của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố.

Năm 2017, được đánh giá là một năm ngành Nội vụ Thành phố tập trung triển khai nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đó là việc thực hiện có hiệu quả Nhị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ.

Kết quả qua 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, ngành Nội vụ Hà Nội đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Cụ thể, Thành phố đã thực hiện quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động. cụ thể từ cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp Thành phố trong thực hiện hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của 22 sở, cơ quan ngang sở (sau sắp xếp giảm 46 phòng; giảm 26 Trưởng phòng, 116 Phó Trưởng phòng); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm 121 đơn vị; hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố thành 05 Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc Thành phố.... Đối với công tác xây dựng và ban hành Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm, tính đến hết tháng 6/2017 đã hoàn thành đối với khối cơ quan hành chính, dự kiến trong Quý III/2017 sẽ hoàn thành toàn bộ khối các đơn vị sự nghiệp.

Công tác CCHC được tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ. Năm 2017 việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính và Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực do có sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố và vai trò quan trọng trong cong tác tham mưu triển khai của ngành Nội vụ. Qua đó đã góp phần tích cực đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố. Trong thời gian qua công tác cải cách thể chế và cải cách TTHC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công (chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 10 bậc so với năm 2015, chỉ số CCHC (Par Index) năm 2016 đứng thứ 3/63 tỉnh, thành, tăng 6 bậc so với năm 2015).

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND Thành phố, các đoàn kiểm tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì đã kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai một số văn bản về công tác tổ chức cán bộ, gồm: Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành  Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, LĐHĐ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; Quyết đính số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, LĐHĐ trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Với quyết tâm và bằng nỗ lực cao nhất, trong 6 tháng cuối năm 2017, toàn ngành Nội vụ Thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH Thủ đô năm 2017. 

Quản lý và sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/07/2017 | 11:16  | View count: 690

Ngày 12/7/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1748/SNV-CCVTLT về việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tải nội dung văn bản
Bản tin Cải cách hành chính số 26
Ngày đăng 15/07/2017 | 10:05  | View count: 209

Bản tin Cải cách hành chính số 26 - Từ ngày 7/7/2017 đến 13/7/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 26