Hoạt động chuyên đề

Thay đổi thời gian khai giảng các lớp bồi dưỡng năm 2017
Ngày đăng 13/07/2017 | 11:34  | View count: 1402

Ngày 12/7/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1745/SNV-CCVC về việc Thay đổi thời gian khai giảng các lớp bồi dưỡng năm 2017.

Ngày 09/6/2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1443/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng năm 2017, các lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính dự kiến khai giảng trong tháng 8, 9/2017, nay do thay đổi kế hoạch, Sở Nội vụ thông báo triệu tập như sau:

- Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên 3:

Khai giảng và làm thủ tục nhập học lúc 8h00 thứ Tư, ngày 19/7/2017 tại Phòng 202.

- Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 3

Khai giảng và làm thủ tục nhập học lúc 8h00 thứ Tư, ngày 19/7/2017 tại Phòng 202.

- Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 4

Khai giảng và làm thủ tục nhập học lúc 8h00 thứ Ba, ngày 18/7/2017 - Phòng 202.

- Địa điểm học các lớp tại Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin - Sở Thông tin Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Danh sách học viên, lịch học các lớp đính kèm Thông báo này được gửi vào hộp thư điện tử của các đơn vị.

Học viên đến khai giảng lớp bồi dưỡng đề nghị nộp Quyết định cử đi học của cơ quan cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ (ĐT: 0903.257.584).

Tải danh sách các lớp bồi dưỡng

Bản tin Cải cách hành chính số 25
Ngày đăng 10/07/2017 | 04:42  | View count: 231

Bản tin Cải cách hành chính số 25 - Từ ngày 30/6/2017 đến ngày 6/7/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 25
Bản tin Cải cách hành chính số 24
Ngày đăng 04/07/2017 | 04:27  | View count: 237

Bản tin Cải cách hành chính số 24 - Từ ngày 23/6/2017 đến 29/6/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 24