Hoạt động chuyên đề

Bản tin Cải cách hành chính số 37
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:32  | View count: 397

Bản tin Cải cách hành chính số 37 - Từ ngày 22/9/2017 đến 28/9/2017

Tải Bản tin Cải cách hành chính số 37
Sở Nội vụ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố
Ngày đăng 29/09/2017 | 09:21  | View count: 1442

Ngày 13/9/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2326/SNV-VP về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố và nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Từ ngày 20/9/2017, Sở Nội vụ triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Sở Nội vụ với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố như sau:

- Toàn bộ giấy mời, các văn bản hành chính trao đổi giữa Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị sẽ được gửi đi (sau khi ký chữ ký điện tử) bằng hình thức văn bản điện tử qua hòm thư công vụ: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn(trừ những văn bản không được phép gửi qua mạng). Trường hợp đặc biệt, đối với các văn bản kèm theo hồ sơ cần phải có văn bản giấy, Sở Nội vụ sẽ gửi đồng thời bản điện tử và bản giấy.

- Việc sử dụng tin nhắn thông báo giấy mời: Đối với việc thông báo mời họp, Sở Nội vụ sẽ đồng thời gửi bản điện tử và thực hiện việc nhắn tin bằng đầu số tin nhắn có tên: SONOIVU-HN đến số điện thoại của đồng chí Chánh Văn phòng/Truởng phòng Nội vụ/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển
Ngày đăng 19/09/2017 | 02:26  | View count: 4847

Ngày 18/9, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 2383/HD-SNV về việc tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệpThủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen

Thực hiện Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017; Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 169 người.

Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thông báo và thực hiện các nội dung để tổ chức thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

I. Thông báo chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng

Chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 và Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Thành phố được thông báo công khai trên cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố: https://www.hanoi.gov.vn và cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội vụ:  sonoivu.hanoi.gov.vn từ ngày 28/8/2017.

Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch của UBND Thành phố trên cổng thông tin của đơn vị mình để mọi người biết và thực hiện.

II. Tiếp nhận hồ sơ

- Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017, những người có đủ điều kiện nộp đơn theo mẫu, hồ sơ và lệ phí theo quy định 400.000 đồng (bốn trăm nghìn) tại bộ phận một cửa của đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham gia dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền quản lý, tuyển dụng.

Mốc tính 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển tính đến ngày 31/10/2017.

- Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thành lập Ban sơ tuyển hồ sơ đăng ký tuyển dụng để tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 03/10/2017 đến 17 giờ ngày 11/10/2017 trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Sau 17 giờ ngày 11/10/2017, Ban sơ tuyển hồ sơ của các đơn vị lập biên bản chốt hồ sơ.

Tổ chức kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, tổng hợp danh sách (theo mẫu số 1), biên bản và hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện gửi về Hội đồng kiểm tra sát hạch Thành phố (qua Sở Nội vụ) muộn nhất ngày 13/10/2017 (bản mềm danh sách mẫu số 1 gửi Email: hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn).

III. Công bố nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức

1. Quy trình tiếp nhận các đối tượng

a) Đối với các trường hợp lãnh đạo từ cấp Phó phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; trình UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

b) Đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng kiểm tra sát hạch trình UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ đối với các trường hợp sát hạch đủ điều kiện theo quy định; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

c) Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã, viên chức có 5 năm kinh nghiệm: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng kiểm tra sát hạch trình UBND Thành phố công nhận kết quả sát hạch; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có Quyết định công nhận kết quả của UBND Thành phố.

2. Thời gian thực hiện

- Hội đồng Kiểm tra sát hạch của Thành phố công bố danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định trước 31/10/2017.

- Hội đồng Kiểm tra sát hạch dự kiến công bố nội dung ôn tập, tổ chức ôn tập và tổ chức sát hạch theo quy định vào khoảng thời gian từ 06/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (thời gian, địa điểm tổ chức sẽ có thông báo lịch chi tiết sau).

IV. Tổ chức thực hiện

- Các Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng thành lập Ban sơ tuyển hồ sơ và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển, kiểm tra rà soát,  nộp danh sách, hồ sơ và lệ phí về Sở Nội vụ theo quy định.

- Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ cử công chức tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển từ các đơn vị, tổng hợp, rà soát hồ sơ, lập danh sách và hồ sơ báo cáo UBND Thành phố xin ý kiến Bộ Nội vụ đối với trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Hội đồng kiểm tra sát hạch của Thành phố đối với trường hợp phải tham gia kiểm tra, sát hạch.

Trên đây là hướng dẫn việc thu nhận hồ sơ và dự kiến lịch tổ chức tuyển dụng công chức không qua thi. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công, tổ chức thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về thường trực Hội đồng Kiểm tra, sát hạch (phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

Tải Hướng dẫn số 2383/HD-SNV

Tải biểu mẫu

Tải mẫu đơn