Hoạt động chuyên đề

Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức năm 2016
Ngày đăng 30/06/2017 | 03:47  | View count: 1494

Ngày 29/6/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hàn Công văn số 1619/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, chất lượng viên chức năm 2016

Thực hiện Công văn số 3339/BNV-TCBC ngày 26/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập;

Để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát báo cáo chính xac, đầy đủ số lượng, chất lượng viên chức (bao gồm cả người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, không tính người hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng khác)  đến thời điểm 31/12/2016 (theo biểu mẫu đính kèm). Việc phân loại viên chức theo lĩnh vực (tại mục II, Biểu mẫu báo cáo) được xác định là những viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập như: Giáo dục; Y tế; Dạy nghề; Khoa học công nghệ; Văn hóa, thể thao và du lịch; Thông tin và truyền thông; Sự nghiệp kinh tế và Sự nghiệp khác. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về báo cáo số lượng, chất lượng viên chức năm 2016.

Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức (Bản giấy kèm các biểu mẫu) đề nghị gửi về Sở Nội vụ Hà Nội địa chỉ 18 B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Phòng Công chức, viên chức) và file mềm (file Excel, kiểu gõ Unicode, phông chữ Times New Roman) địa chỉ email: pdt_sonv@hanoi.gov.vn trước ngày 07/7/2017 để tổng hợp trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ.

Để  đảm bảo đúng quy định nội dung, thời gian báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo phòng ban chuyên môn thực hiện tổng hợp báo cáo.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Phùng Tiến Hiệp - Phòng Công chức viên chức (ĐT: 0903.257.584)./.

Tải nội dung Công văn

Tải Biểu mẫu

Bộ trưởng Nội vụ: Nhân sự ngoài quy hoạch vẫn được thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, sở
Ngày đăng 30/06/2017 | 11:29  | View count: 405

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, 14 bộ, ngành và 22 tỉnh, thành sẽ thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo các cấp này còn mở rộng đối tượng cả trong và ngoài quy hoạch

Theo tin tức từ TTXVN, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Theo đó, Bộ Nội vụ khuyến khích các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương không được chọn thực hiện thí điểm nhưng có chủ trương của cấp ủy, chính quyền thực hiện bổ nhiệm lần đầu thông qua thi tuyển thì được thực hiện tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Những đơn vị nào có đủ điều kiện đều có thể tổ chức thi tuyển, không giới hạn.

 

Bộ trưởng nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: VnExpress.

Mục đích đặt ra của việc thí điểm là phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các bộ, ban, ngành, địa phương.

Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn nhưng vẫn phải bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, đề án này không thay nhiệm vụ của công tác bổ nhiệm cán bộ, mà thay vì trước đây chọn, cử người, nay thi để tuyển người, nhiều người có tiêu chuẩn điều kiện giống nhau tổ chức qua kỳ thi để chọn được người tốt nhất. Việc thi tuyển cũng không phải là thay cho quy trình cán bộ mà công tác các bộ vẫn phải làm đúng quy trình của Đảng. Đây chỉ là đổi mới phương thức tuyển chọn, là khâu đầu. Làm được việc này thể hiện tính minh bạch, công khai, dân chủ và chọn được đúng người, Bộ trưởng Tân nói. 

Báo VnExpress dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biế, cơ quan này đã hướng dẫn 36 bộ ngành và địa phương triển khai thí điểm đề án trên.

"Nhân sự ở trong hay ngoài quy hoạch đều được dự tuyển vào một vị trí chức danh cụ thể, ví dụ giám đốc sở. Tất nhiên, người dự thi phải được cơ quan quản lý cán bộ đồng ý và có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định", ông Tân nói.

Bên cạnh những cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn, các cán bộ, công chức, viên chức ngoài cơ quan, đơn vị đó, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương cũng được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Các đối tượng này, nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

Đề án lần này mở rộng đối tượng thi tuyển, kể cả trong quy hoạch và ngoài quy hoạch đều được dự tuyển. Tuy nhiên, người thi phải được cơ quan quản lý cán bộ đồng ý và người đó phải có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng vị trí tuyển dụng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm rõ thêm.

Theo quy định, khi tổ chức thi tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 2 người dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 1 người dự thi, Hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Theo ông Tân, trước đây một số đơn vị đã thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, nhưng lúc đó "chưa có văn bản quy định, còn hiện các hướng dẫn, quy định đã rất rõ ràng"

Ngoài 36 bộ ngành và địa phương sẽ thí điểm việc đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và phòng, Bộ Nội vụ khuyến khích các cơ quan khác khi có chủ trương của cấp ủy, chính quyền thì thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Bộ.

Các cơ quan Trung ương thí điểm

Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam.

Các tỉnh, thành thí điểm:

Lào Cai; Hòa Bình; Sơn La; Quảng Ninh; Hải Phòng; Vĩnh Phúc;Hà Nội; Ninh Bình; Quảng Bình; Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Đắk Lắk; Lâm Đồng; Bình Dương;TP HCM; Bà Rịa - Vũng Tàu; Trà Vinh;Cần Thơ; Kiên Giang; Bến Tre.

Theo http://www.doisongphapluat.com
Góp ý dự thảo Chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan ngang Sở; Chỉ số CCHC của UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 30/06/2017 | 11:02  | View count: 599

Ngày 29/6/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1614/SNV-CCHC về việc góp ý dự thảo Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan ngang Sở; Chỉ số cải cách hành chính của UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ dự thảo Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở và cơ quan ngang Sở (gọi tắt là Chỉ số CCHC các Sở) và Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của UBND các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện) để thay thế Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020; đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nội dung xác định Chỉ số CCHC tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ và thực tế triển khai, theo dõi, đánh giá xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý nội dung trực tiếp vào Dự thảo và gửi về Sở Nội vụ (18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: phongCCHC_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 05/7/2017 để hoàn thiện, trình UBNDThành phố xem xét, ban hành.

Tải nội dung Dự thảo Chỉ số CCHC cấp huyện

Tải nội dung Dự thảo Chỉ số CCHC sở ngành