Hoạt động chuyên đề

Báo cáo rà soát số liệu, CCVC, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục công lập
Ngày đăng 14/12/2017 | 02:55  | View count: 1177

Ngày 14/12/2017, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3179/SNV-CCHC về việc báo cáo rà soát số liệu, CCVC, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục công lập.

Thực hiện Công văn số 6269/UBND-KGVX ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố về việc rà soát số liệu cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã rà soát chính xác và báo cáo số liệu tính đến thời điểm hiện tại theo các biểu mẫu: Khối mầm non Mẫu 1; Khối Tiểu học Mẫu 2; Khối THCS Mẫu 3; Khối THPT Mẫu 4; danh sách cụ thể những người lao động hợp đồng theo Mẫu 5. Các biểu số liệu gửi về Phòng Công chức viên chức của Sở Nội vụ  muộn nhất 17 giờ ngày 18/12/2017, bản mềm các biểu mẫu gửi về địa chỉ hovinhthanh@hanoiedu.vn .

Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian và không được thay đổi biểu mẫu.

Công văn 3179/SNV-CCVC

Biểu mẫu

Thiết thực kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
Ngày đăng 11/12/2017 | 09:14  | View count: 1175

Chiều 5/12/2017, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017).

Ngày 28-11-2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ký ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đây là sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2017, nhằm ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, là kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân ta, nhất là Quân chủng Phòng không - Không quân; quân dân Thủ đô, thành phố Hải Phòng và một số địa phương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm bồi dưỡng tình cảm yêu nước và tinh thần cách mạng, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, một lần nữa khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ đó, xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Theo Kế hoạch số 60 của Thành ủy Hà Nội, công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cần được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Bên cạnh đó, kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” gắn với các hoạt động kỷ niệm: 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017), 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) tạo thành đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, cổ vũ Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thủ đô ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng của Thủ đô và đất nước...

Theo http://www.hanoimoi.com.vn

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về với Hội, Quỹ năm 2017
Ngày đăng 08/12/2017 | 10:08  | View count: 677

Ngày 7/12, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội, quỹ năm 2017 cho 150 cán bộ làm công tác quản lý tại các sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện quy trình quản lý từ khâu tiếp nhận đề xuất, hồ sơ của tổ chức, công dân đến công tác thụ lý giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động, quản lý hội, quỹ theo phạm vi, thẩm quyền. Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã tập huấn về các kỹ năng, nghiệp vụ thẩm định hồ sơ về đối với các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện...

Tại Hội nghị các đại biểu đã trực tiếp thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý hội, quỹ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm tình huống liên quan, như: Kỹ năng tiếp đón công dân, tổ chức đến liên hệ về hội, quỹ; Tiếp nhận vụ việc liên quan đến tổ chức hội, quỹ; Cho ý kiến các cơ quan khác về tổ chức hội, quỹ; Quy trình cho phép đại hội; Công tác thanh tra, kiểm tra; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hội, quỹ... Các đại cũng đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý cũng như các khó khăn trong hoạt động Hội đang gặp phải. Đồng thời các đại biểu có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện để các hội tăng cường vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phản biện xã hội, thu hút hỗ trợ hội viên và là cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao dịch vụ công.

Hội nghị tập huấn, đã góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác quản lý hội, quỹ cho cán bộ, công chức ngành Nội vụ Thành phố qua đó hiệu quả thực thi nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ; hiệu quả hoạt động và giá trị đóng góp của các tổ chức hội, quỹ cho xã hội tiếp tục được nâng cao.