Hoạt động chuyên đề

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018
Ngày đăng 30/08/2018 | 11:04  | View count: 668

Ngày 27/8, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) ban hành văn bản số 310/BTĐ-HCTH về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

 

Đối tượng xét tặng là Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp đề nghị xét tặng “Cúp Thăng Long” phải có thời gian hoạt động từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm xét khen thưởng. Việc xét tặng và trao giải thưởng “Cúp Thăng Long” phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

Tiêu chuẩn xét tặng cụ thể như sau: Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiêu chuẩn cụ thể: Doanh nghiệp đê nghị xét tặng "Cúp Thăng Long” phải có 02 năm liên tục (năm 2016, năm 2017) đạt điểm chấm từ 80 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng đạt tiêu chuẩn, thì ưu tiên xét chọn đối với doanh nghiệp đã được khen thưởng thành tích tổng kết năm trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 (thứ tự ưu tiên: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Thành phố, Bằng khen của UBND Thành phố). Số lượng “Cúp Thăng Long” xét tôn vinh không quá 50 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long” sẽ được UBND Thành phố tôn vinh, trao thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018 (dự kiến tổ chức vào ngày 06/10/2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô).

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018: 01 bộ, gồm: Tờ trình; biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trình khen; Báo cáo thành tích và Bảng chấm điểm doanh nghiệp trong 02 năm 2016 và 2017;  Báo cáo tài chính 02 năm 2016 và 2017 (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh); Thông báo kết quả nộp BHXH; Xác nhận nghĩa vụ nộp nộp ngân sách của cơ quan Thuế, đến hết tháng 8 năm 2018; Các tài liệu chứng minh kết quả thành tích của doanh nghiệp (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, hiệp hội doanh nghiệp, các Đảng ủy khối và các doanh nghiệp gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 12/9/2018.

Tải Hướng dẫn

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Ngày đăng 27/08/2018 | 03:03  | View count: 305

Ngày 24/8/2018, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ nguyên Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội  giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ nguyên UVTV Thành ủy, nguyên Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội  

triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 7

Đây là các Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Qua Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng giúp cho đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết  Trung ương 7, khóa XII đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan đến ngành Nội vụ thành phố Hà Nội.

Sau hội nghị, các đồng chí tham gia lớp học sẽ viết viết bản thu hoạch, nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
Ngày đăng 24/08/2018 | 08:00  | View count: 1551

Ngày 23/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1854/SNV-CCVC về danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018.

Triển khai thực hiện các Quyết định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 2984/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2018 và Quyết định số 3081/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2018, Sở Nội vụ thông báo Danh sách giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở đủ các điều kiện, tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 tại cụm thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo để viên chức biết, tiến hành ôn tập và thực hiện các công việc liên quan (như đã thông báo tại Công văn số 1647/SNV-CCVC ngày 27/7/2018 của Sở Nội vụ kèm theo Công văn số 1141/NGCBQLGD-HĐTTH ngày 19/7/2018 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018).

Để giáo viên có điều kiện hệ thống kiến thức tốt trước kỳ thi, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã cử 01 công chức làm đầu mối tổng hợp số lượng đăng ký nhận bộ tài liệu ôn tập theo danh mục Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo (bao gồm 02 quyển: Quyển 1-Nội dung các văn bản pháp luật, Quyển 2- Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I), gửi số lượng và danh sách đăng ký đến địa chỉ thư điện tử: nguyenhuong@moet.gov.vn trước 14h00 ngày 24/8/2018.

Quyết định 2984/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3081/QĐ-BGDĐT

Công văn 1141/NGCBQLGD-HĐTTH của Hội đồng Thi thăng hạng CDNN giáo viên