Hoạt động chuyên đề

Tài liệu phục vụ Hội thảo góp ý mẫu Báo cáo CCHC định kỳ đối với các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 06/04/2018 | 09:07  | View count: 518

Tài liệu phục vụ Hội thảo ngày 13/4/2018 theo Giấy mời số 21/GM-SNV ngày 05/4/2018 của Sở Nội vụ Hà Nội

Tải Mẫu báo cáo file excel

Tải các tài liệu file pdf

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, phát triển nhà trường tại Cộng hòa Liên bang Đức
Ngày đăng 03/04/2018 | 04:11  | View count: 836

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động, phát triển nhà trường tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nội dung chương trình đào tạo gồm 07 chuyên đề tập trung nghiên cứu kiến thức và kinh nghiệm về công tác tổ chức, quản trị trường học của Chính phủ Đức gắn với thực tế áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Dự kiến tổ chức khóa học vào quý II năm 2018 với số  lượng 25 người. Đối tượng đào tạo là công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trường cao đẳng, đại học trực thuộc UBND Thành phố và công chức cơ quan liên quan.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài: Học viện DBB Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ Hà Nội.

Kinh phí khoa học được trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo Đe án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội đã giao Sở Nội vụ.

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức y tế từ hạng II lên hạng I
Ngày đăng 30/03/2018 | 05:44  | View count: 2358

Ngày 29/3, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 638/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức y tế và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I

Thực hiện Công văn số 1371/BYT-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế, Sở Nội vụ thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I năm 2017 do Bộ Y tế tổ chức; Đề nghị Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan thông báo kết quả thi đên viên chức, có văn bản báo cáo liên quan đên viên chức đạt kết quả thi thăng hạng, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I theo quy định.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Những thay đổi trích ngang (nếu có);

Diễn biến tiền lương, kể từ thời điểm được ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) hoặc kể từ thời điểm được tuyển dụng đến nay;

Các bản sao chứng thực:

Tất cả các quyết định liên quan (bao gồm Qúyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch, các quyêt định nâng lương);

Sổ Bảo hiểm xã hội (thời điểm chốt sổ tính đến 31/3/2018).

Sở Nội vụ gửi các cơ quan, đơn vị để thông báo đến cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Tải  Thông báo kết quả